С близо 70% нараснаха за година фирмените кредити, с 52% - домакинските

Корпоративните кредити на нефинансовите предприятия възлизат на 21.5 млрд. лв. към 30 ноември, или ръстът при тях на годишна база база е близо 69%, а на месечна – 4.6%. Това сочат данните на БНБ за паричната статистика., разпространени в четвъртък.

Нарастването на фирменото кредитиране от началото на годината е с близо 62%. Делът на необслужваните и преструктурираните кредити в корпоративния сектор е 1.7%, докато към края на 2006 г. техният дял бе 2.4%.

Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), бележат ръст от 3.7% на месечна база до 13.2 млрд. лв. към края на септември. Увеличението за последните 12 месеца е 52%, а спрямо декември 2006 г. - 46%.

Потребителските и жилищните кредити отчитат ръст съответно от 4.7% и 2.5% през ноември спрямо предния месец до 5.67 млрд. и 5.28 млрд. лв. Годишният ръст на потребителските кредити е 44.8 на сто, а на жилищните – 65.7%.

Лошите и преструктурирани потребителски кредити са 4.15% в сравнение с 3.97% към края на миналата година. При жилищното кредитиране необслужваните и преструктурираните заеми са 2.14% от всички при 2.12% към 31 декември 2006 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?