С две години се удължават допълнителните проучвания за газ в "Галата"

С две години се удължават допълнителните проучвания за газ в "Галата"

С две години се удължава разрешителното за търсене и проучване на нефт и газ в находището "Галата" във водите на Черно море край Варна, което бе предоставено през 2008 г. на компанията "Мелроуз Рисорсиз". Това решение е взело правителството на редовното си заседание в сряда.

 

Също така е намален и размерът на проучваната площ като от нея се изваждат терените на други две находища на "Мелроуз". Това са блоковете "Каварна" и "Калиакра", в които операторът вече регистрира търговски открития на природен газ и получи концесии за добива му.

 

Освен това правителството предостави на "Аидалес" АД 35-годишна концесия за добив скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино". Кариерата се намира в община Ивайловград, участък "Държавно лесничейство".

 

С други две решения Министерският съвет одобри промени в сключени концесионни договори за добив на подземни богатства.

 

Концесионният договор от 2004 г. за добив на суров нефт и природен газ от находище "Бутан-Юг" (община Враца) ще бъде продължен с 15 години с досегашния концесионер "Проучване добив на нефт и газ"АД без промяна в останалите клаузи от договора.

 

Разрешено беше и прехвърлянето изцяло на правата и задълженията по предоставена през 2002 г. концесия за добив на подземни богатства от находище "Катрище", община Кюстендил, от "Каусто - голд" АД на "Катстрой - 13" ЕООД. Условията на предоставената концесия за добив не се изменят.

 

На заседанието си в сряда правителството одобри издаването от министъра на икономиката и енергетиката на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

 

Първото е за "Зеленрок" ЕООД, което ще изследва площта "Друмче" за метални полезни изкопаеми. Теренът се намира на територията на общините Момчилград и Кирково. Разрешението ще бъде предоставено на дружеството за три години.

 

"Марин Батуров" ЕООД ще проучва за скалнооблицовъчни материали в площта "Барото", разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково. Разрешението се дава за срок от две години.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?