С европари Столичната община ще дублира Агенцията за инвестиции

София се готви да дублира дейността на държавната агенциа по инвестиции и на свои структури с намерение за бързо харчене на европейски пари от оперативна програма “Конкурентоспособност”. За целта ще се създава Столична агенция за насърчаване на иновативен бизнес по схемата за развитие на клъстърите в България. В управлението ѝ ще влязат седем съветници, като по този начин най-вероятно ще им се осигури нормално заплащане. Предложението е на зам.-председателя на Столичния общински съвет (СОС) Николай Стойнев и предстои да бъде ободрено от съветниците в четвъртък.

“Целта е създаването на общинска структура, която да насърчава, привлича и подпомага инвестициите в София”, посочва в мотивите си Стойнев. Агенцията за инвестиции също има за задача да привлича инвеститори, както и да им помага по-бързо да преодолеят административните пречки.

Столична община ще участва в начинанието с 9000 лв. чрез Столичната агенция за приватизация, общинския гаранционен фонд за малките и средните предприятия и фондация “Асоциация за развитие на София”. Останалите съдружници в консорциума са общинската фирма “Софийски имоти” и петте дружествата за пазарите, всяко от които с вноска от по 20 000 лв. “Интер Експо Конгресен Център” участва с 11 хил. лв.

Дейността на бъдещия клъстер ще се контролира от 7 общински съветника. Така, след като възнагражденията на съветниците бяха орязани от парламента, сега се намират механизми те да бъдат стимулирани с европейски средства.

С европейски средства ще се създаде на администрация на клъстера, която ще се помещава под наем в Интер Експо Центъра. Ще бъде направена и собствена интернет страница на клъстера. Освен това ще се провеждат текущи срещи на общинарите с академичните среди и бизнеса за обмен на информация. Ще се правят и различни инициативи, свързани с подкрепа на столичните предприемачи.

Столичната агенция за приватизация пък ще осигури информация за наличните терени, помещения и сгради, в които може да се стартира иновативен бизнес. “Софийски имоти” ще прави анализи и проучвания за възможностите за стартиране на бизнес и ще управлява иновативни бизнес проекти на Столична община. Шефовете на пазарите пък ще ходят по международни изложения и ще обменят добри практики, е посочено в доклада на Николай Стойнев.

Идеята за създаването на клъстери с европейски пари обаче беше съвсем друга. “Основната цел е създаването и развитието на клъстери в България да стане фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, е посочено в насоките за кандидатстване по схемата. Планираше се клъстерите да са сдружения между бизнеса, научните институти и университетите. Клъстерът трябва да помага развитието на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, както и да насърчи инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Споделяне

Още от Бизнес