С кръжоци в училище ще се провокира интерес към математиката

С кръжоци в училище ще се провокира интерес към математиката

С извънкласни занимания по математика, природни науки, техника и технологии Министерството на образованието и науката ще се опита да провокира интереса на учениците към тези предмети. Целта е още от ранна възраст децата да бъдат насочвани към тези области на науката и да изберат да се развиват задълбочено в тях. А така трябва да се преодолее недостигът на специалисти по математика, природни и технически науки. Тези специалности са сред приоритетните и при определянето на броя на студентите и финансирането на висшите училища.

Извънкласните занимания ще се финансират с 25 млн. лева от държавния бюджет за 2019 г. Училищата сами ще решават по какво да са кръжоците. Поне 40 на сто от дейностите обаче трябва да са в областта на приоритетните научни сфери. Това обясни министърът на образованието Красимир Вълчев в понеделник, след като награди училища и учители, участвали най-активно в Европейската седмица по програмирането и кодирането.

Иначе от държавния бюджет ще се финансират дейности по интереси във всички области - в спорта, в изкуствата и културата, в здравното и екологичното образование, като всички предмети и компетентности, които трябва да усвоят учениците, ще бъдат подпомогнати с дейности по интереси. Така ще се продължат извънкласните часове в училищата, които се финансираха с европейски средства по проекта "Твоят час".

Определянето на часовете и сформирането на групите става чрез информационна система, в която са включени предлагащите допълнителни занимания - основно учители, но и външни организации. В системата се отразяват и желанията на учениците за това какви допълнителни часове биха посещавали. На базата на търсенето е предлагането се сформират и групите. При определянето им освен математиката, природните и техническите науки приоритетно ще е и обучението по шах. Според Вълчев дори и едно дете да иска да се занимава с този спорт, училището ще трябва да изпълни желанието му.

Със средства от еврофондовете пък ще се финансират допълнителни часове за деца, които имат някакви образователни трудности. Най-често става въпрос за допълнителни занимания по български език за тези, които го владеят слабо или въобще не познават езика. Това пък е пречка за задържането им в училище и за усвояване на материала. Допълнителното обучение ще е до 200 часа и ще се организира в почивните дни и през ваканциите.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?