С механизъм за публично инвестиране за 500 млн. лв. бюджет’2014 ще гони ускорен растеж

Финансовият министър Петър Чобанов връчва проектобюджета за 2014 г. на председателя на НС Михаил Миков. Сн. БГНЕС

Задачата на бюджета за следващата година ще е да подпомогне ускоряването на икономическия растеж. Един от начините за това е новият механизъм за публично инвестиране, за което са заделени 500 млн. лв.

Окончателният проект за държавен бюджет бе одобрен от правителството в сряда, а часове по-късно бе внесен в Народното събрание и връчен символично на парламентарния председател Михаил Миков. Така бе спазен законовият срок за предаване на проектобюджета на законодателите - до края на октомври.

Прогнозата на Министерството на финансите предвижда реалният растеж на икономиката през 2014 г. да бъде 1.8 на сто, а брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне до 81.582 млрд. лева (около 42 млрд. евро).

Очакваната през следващата година инфлация (хармонизиран индекс) е 1.8 процента. Заложените приходи са 30.886 млрд. лв. (37.9% от БВП, което е увеличение с 501.2 млн. лв. в сравнение с 2013 г.).

Разходите са в размер на 32.358 млрд. лв. (39.7% от БВП при ръст от 380 млн. лв. спрямо 2013 г.). Заложеният дефицит е 1.8% от БВП или 1. 472 млрд. лв.

През 2014 г. се предвижда дългът да възлезе на 18 млрд. лв., което е изменение от 3.4 млрд. лв. спрямо очакваното равнище на държавния дълг към края на 2013 г. Размерът на дълга съществено ще намалее още в началото на 2015 г. предвид пиковото плащане от около 1.7 млрд. лева по емитираните през 2002 г. глобални облигации в долари.

Запазва се равнището на минималния размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. от 4,5 млрд. лв.

Декларираните амбиции от правителството са да се постигне ускорен икономически растеж чрез заложените в бюджета политики. Прекратява се практиката всяка година да се добавя ограничен ресурс на всички ведомства, без това да е обвързано с реално постижим резултат.

Чрез свиването на разходите на министерствата и ведомствата ще бъдат насочени средства към реализирането на публична инвестиционна програма, наречена "Растеж и устойчиво развитие на регионите" в размер на 500 млн. лева. Идеята е чрез тази програма да се финансират инвестиционни проекти и програми на конкурентен принцип.

Акценти в бюджета са също образованието и социалната политика. В системата на образованието е предвиден нов механизъм за допълнително финансиране в размер на 100 млн. лв. В социалната област са предвидени пакет от мерки, насочени в подкрепа на няколко целеви групи - децата и семейството, хората в неравностойно положение, възрастните хора и домакинствата и бизнеса. Сред мерките са включени увеличаване на месечната добавка за деца с увреждания на 240 лв., увеличаване на обезщетенията за отглеждане на малко дете на 340 лв., разширява се кръгът на лицата, които имат право да получават целеви енергийни помощи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес