С нова система данъчните събират по-бързо просрочени задължения

С нова система данъчните събират по-бързо просрочени задължения

Нова информационна система "Събиране" ще помага на данъчните за по-бързото и ефективно събиране на просрочените задължения към бюджета, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Софтуерът е внедрен и работи от 1 февруари, като е разработен с изцяло вътрешен ресурс на НАП. Системата е изградена като web-базирано приложение с централизирана база данни.

Информационната система заменя ползването на три други програмни продукта. Системата обединява информацията за всички публични задължения на клиентите на НАП, както за данъци, осигуровки, така и тези, предадени за събиране в Агенцията от други органи на изпълнителната и съдебната власт, включително и вземания на общините.

Освен точни данни за размера на просрочията, чрез информационната система "Събиране" ще се администрират и всички предприети действия от служителите на НАП за тяхното събиране.

С внедряването на специализирания софтуер се осигурява по-голяма бързина при издаване на документи, защото се спестяват много ръчни операции.

В същото време са заложени различни автоматични функционалности и контроли, включително проследяване на срокове, последователност при извършване на определени действия и др.

Новият софтуер е свързан напълно с другите големи системи в НАП – Системата за управление на приходите, информационните системи "Контрол" и "Фискален контрол".

Пълното автоматизиране на процесите по събиране на публичните дългове на гражданите и организациите ще доведе до по-голяма прозрачност и по-добра отчетност и ще повиши събираемостта на просрочените вземания, допълват от НАП.

Изграждането на информационната система "Събиране" беше един от основните ангажименти на НАП, заложени в плана на финансовото министерство за действия, целящи намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните администрации.

Системата е част и от мерките в Националната програма за реформи за ускоряване на процеса по принудително събиране на публични задължения, заложено в препоръките на Европейската Комисия.

Споделяне

Още от Бизнес