С оценки от матурите ще се влиза в 34 специалности в СУ

С оценки от матурите ще се влиза в 34 специалности в СУ

От тази година с оценките от матурите ще може да се кандидатства за 34 специалности в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщиха във вторник от висшето учебно заведение. Миналата година бележките от държавните зрелостни изпити се признаваха при кандидатстването в 20 специалности в Алма Матер.

Зам.-ректорът по учебната дейност на университета доц. д-р Мария Шишиньова обясни, че все пак оценките от матурите и тези от кандидат-студентските изпити не са напълно приравнени. При балообразуването бележките от матурите ще се умножават с коефициент 2.5, докато тези от изпитите – с коефициент 3. "Това се прави, тъй като все още има какво да се желае от държавните зрелостни изпити", обясни Шишиньова.

Миналата година оценките от матурите бяха вход за специалността философия, физичните, химични и част от педагогическите специалности. От тази година с бележките от държавните зрелостни изпити ще може да се кандидатства във всички осем специалности на Факултета по математика и информатика, като изискването е оценката да не е по-ниска от 4.50. Резултатите от матурите по чужд език ще важат и за педагогическите специалности с чуждоезичен профил. С бележките от зрелостните изпити ще може да се кандидатства и за специалностите биология, биология и химия и география и биология.

За първи път предварителен изпит по литература в СУ

За първа година Алма Матер въвежда предварителен кандидат-студентски изпит по български език и литература. Той ще се проведе на 3 май. Деканът на Факултета по славянски филологии проф. Панайот Карагьозов обясни, че по този начин се дават два шанса на кандидат-студентите и се сваля част от напрежението около изпита.

Като цяло предварителните изпити в СУ тази година са изтеглени по-рано – през април, вместо през май, за да не се пречи на подготовката и явяването на матурите. Датите за останалите предварителни изпити са 5 април - география на България, 12 април – математика и писмен изпит по журналистика, 26 април - история на България и биология.

От 9 до 30 март  ще се подават документи за предварителните изпити. Те ще се приемат в Ректората, онлайн, както и чрез фирми в страната, сключили договор с висшето училище за тази цел.

Създават се две нови специалности в СУ. От тази година Факултетът по начална и предучилищна педагогика вече ще произвежда учители по физкултура в специалността физическо възпитание и спорт. Факултетът по физика пък разкрива специалност комуникации и физична електроника.

Засега таксата за изпит се запазва и е 20 лева. Предвижда се да остане същият и приемът.

По-малко кандидати, по-голям прием

Въпреки че тази година отново кандидат-студентите ще бъдат по-малко от броя на местата във висшите училища и на практика всеки кандидат може да влезе студент, някои университети продължават да увеличават приема.

Във вторник от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий” обявиха, че капацитетът му се увеличава от 10 000 на 14 200 студенти и докторанти.

От Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" съобщиха също, че за влизане в специалностите във филологическия факултет ще се признават оценките от държавните зрелостни изпити.

Според декана на факултета Живко Иванов за част от матуритетните резултати ще се прилага коефициент за оформяне на оценката за класиране. Той даде пример – кандидат-студент издържал матурата по английски с шестица, ще трябва да се примири с конкурсна оценка 4.80, ако не се яви на приемен изпит, защото уравнителният коефициент за този изпит е 0.8.

Кандидатите с немски език в различните специалности са с коефициент 0.68. Напълно ще се признават оценките от международните сертификати по четири от езиците - немски, английски, испански и френски.

Новост в Пловдивския университет през тази година е изучаването на турски език в комбинация с френски, немски и български.

Споделяне

Още от България