С промяна в наредба инвалидите ще могат да карат таксита

Хората с увреждания имат право да бъдат шофьори на такси, след като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) промени Наредбата за таксиметров превоз на пътници, съобщиха от Комисията за защита от дискриминация.

Комисията постанови през август 2011 г., че текстът в наредбата, който гласи “водачът на лек таксиметров автомобил трябва да отговаря на изискването да е физически здрав и да не е инвалид (доказва се с медицинско свидетелство) е дискриминационен и задължи ведомството да промени регламента.

“С досегашната норма на чл. 18, т. 4 от Наредбата за таксиметров превоз се извършва разделяне на хората по признак "увреждане" без ясно установена законна цел, прилагането ѝ води до стигматизация на всички хора с увреждания, очевидно обоснована не на обективната преценка както за възможностите, така и степента и вида на намалените възможности на отделния индивид, а единствено на стереотипната презумпция за цялостна непълноценност на хората с увреждания”, гласеше решението на КЗД.

Министър Ивайло Московски е уведомил комисията, че дискриминационният текст е премахнат от наредбата и вече не съществува ограничението за инвалиди да работят като шофьори на такси.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?