С Швеция ще си сътрудничим за връщане на просяци и незаконни берачи на плодове

Калфин и Оса Регнер, сн. МТСП

Подготвя се съвместен план между България и Швеция за справяне с проблемите с незаконно пребиваващите берачи на плодове и просещите и пресичането на каналите за трафик на хора и връщането им у нас. Това обяви в четвъртък вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин, който се срещна в в Стокхолм с министъра на децата, възрастните хора и равенството между половете на Швеция Оса Регнер.

"Не можем да оставим деца да бъдат използвани за просия и ще се обърнем към компетентните органи за съдействие, включително и към Държавната агенция за закрила на детето, за да прекратим наличието на такива практики. Шведското министерство на вътрешните работи в момента работи по доклад дали има организирани канали за трафик на хора за просия. Няма как да толерираме подобен "бизнес" и ще се обърнем и към българското Министерство на вътрешните работи за съдействие за пресичането на тези канали“, коментира Калфин.

Шведската страна е обърнала внимание на Калфин, че има деца, които живеят с родителите си в мизерни условия и не посещават училище, и Регнер го е попитала създадени ли са условия тези деца да ходят на училище в България. "Явно, че част от тях са обяснили, че не им е предоставена", коментира Калфин.

Той е заявил пред Регнер, че в България всеки гражданин има достъп до социални услуги и социални програми и при желание може да получи допълнително обучение или да му се съдейства за намиране на работа. "За всяко дете в България има място в училище и точно там им е мястото на децата, а не да просят по улицата“, уверил е още той.

Калфин съобщи пред БНР, че според оценка на шведските власти между 10% и 15% от просяците са от български произход, основно роми. Малка част от тях първоначално са отивали с намерение да се препитават по друг начин и са били излъгани, но някои директно се насочвали към просия.

Споделяне

Още от България