С ваучери ще финансират професионалното обучение на над 100 000 души

Безработни и заети ще могат да се включат в обучителни курсове като ползват ваучери по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.". В обученията се очаква да се включат 109 000 души – както работещи, които се нуждаят от повишаване на квалификацията или придобиване на нови умения, така и безработни. Заетите обаче ще посещават курсовете в извънработно време.

Мярката ще бъде финансирана с 250 млн. лева по оперативната програма до изчерпване на парите.

На заседанието си в сряда правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучерите. Ваучерите с номинална стойност между 140 лв. и 1800 лв. ще се издават единствено от Агенцията по заетостта. Социалният министър Тотю Младенов съобщи, че подготовката за тази мярка ще отнеме месец-месец и половина и се очаква тя да започне да действа в началото на декември.

С ваучерите бизнесът ще решава проблема с липсата на обучени кадри

Желаещите да се включат в програмата ще могат да изкарат различни образователни курсове по своя преценка или според нуждите на работодателя. Ваучери обаче няма да бъдат предоставяни за придобиване на професионална квалификация по професии в сферите на горското, земеделското и рибното стопанство, а също и в сферата на културата и за творчески изяви.

Работодателят също може да дава препоръка пред Агенцията по заетостта към каква квалификация и преквалификация може да се насочи работникът. "Така ще дадем възможност български работници да се квалифицират, включително за дейности, за които има недостиг на пазара на труда и се налага да идват работници от трети страни", коментира Младенов.

Той посочи, че най-търсени от българските работодатели са шлосери, заварчици и специалисти в областта на високите технологии, от които има недостиг.

Номиналната стойност на ваучерите ще зависи от вида и продължителността на обучението. Услуги по обучение ще могат да предоставят обучаващи организации, институции или центрове за обучение, които отговарят на определени условия и са включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Право да бъдат включени в този списък ще имат доставчици на услуги, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или създадени по друг пункт от действащото законодателство.

В България в момента има 800 лицензирани центъра за обучение.

Неизрядни фирми няма да провеждат обучения

Фирмите и организациите, кандидатстващи да извършват обученията, обаче не трябва да имат задължения към държавния бюджет или прекратени по тяхна вина договори с държавата през последните две години.

Други изисквания са кандидатстващите да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; да бъдат представлявани от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да разполагат с оборудвана за целите на съответното обучение база в рамките на населеното място, в което ще се извършват обученията.

Заявленията за включване в списъка ще се подават в Агенцията по заетостта, която ще извършва проверка за съответствие на кандидатите с условията.

Лицата, получили ваучери за обучение, ще могат самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и обучаващата институция.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?