Съдът на ЕС оправдава мерки срещу кражба на ток в ромските квартали

Съдът на ЕС оправдава мерки срещу кражба на ток в ромските квартали

Генералният адвокат на Съда на ЕС приема, че поставянето на електромери на голяма височина в ромски квартали в Монтана може да бъде оправдано, доколкото има за цел да предотврати измамите и злоупотребите, и да допринесе за осигуряване на качествено електроснабдяване в интерес на всички потребители.

Това се посочва в заключение, разпространено от пресцентъра на Съда, предаде БТА.

Разглеждането на въпроса е по повод постъпила жалба, в която се търси становище дали поставянето на електромерите в кварталите "Огоста" и "Кошарник" в Монтана не е дискриминационна мярка. Според заключението, на пръв поглед е налице непряка дискриминация въз основа на етнически произход. Генералният адвокат обаче приема, че мярката е оправдана, ако е насочена срещу кражбите и за гарантирането на електроснабдяването на останалите абонати.

Спорът е породен от това, че в двата посочени квартала, както и в някои други градове у нас, електромерите се поставят на електрически стълбове на височина 7 метра, а другаде отчитащите устройства са поставени на височина до 1.70 метра,
най-често в имота на потребителите или на фасадата на сградата, или на оградата.

В жалба до Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се твърди, че поставянето на електромерите на голяма височина представлява проява на дискриминация на основата на етнически произход.

Генералният адвокат съветва Съда да приеме, че обжалваната мярка е оправдана, когато не могат да бъдат предприети по финансово приемлив начин други, също толкова подходящи мерки, които биха имали по-малко неблагоприятни последици за
населението в съответните квартали на града. Адвокатът подкрепя установения подход, щом не е прекомерно увреждащ за жителите на съответните квартали, "при преценката на което трябва надлежно да се отчетат опасността от стигматизиране на дадена етническа група и интересът на потребителите да проследяват индивидуалното си потребление на електроенергия посредством редовен визуален
контрол".

В съобщението се отбелязва, че становището е свързано със запитване от КЗД, но Съдът не решава националния спор, а комисията трябва да се произнесе по делото, в съответствие с решението на Съда.

Споделяне

Още по темата

Още от България