Съдът на ЕС отхвърли споразумението с Канада за трансфер на данни на пътниците

Съдът на ЕС отхвърли споразумението с Канада за трансфер на данни на пътниците

Съдът на Европейския съюз се произнесе, че предвиденото споразумение между Европейския съюз и Канада за предаване на резервационни данни на пътниците не може да бъде сключено в сегашния му вид, съобщи пресслужбата на Съда на ЕС.

Въпреки че системното предаване, запазване и използване на всички данни на пътниците в основни линии са допустими, редица разпоредби на проектоспоразумението не отговарят на изискванията, произтичащи от основните права на Съюза.

Европейският съюз и Канада водят преговори във връзка със споразумение за обработка и предаване на резервационни данни на пътниците ("PNR споразумение"), подписано през 2014 г.

Съдът се произнесе, че PNR споразумението не може да бъде сключено в сегашния му вид поради несъвместимост на редица негови разпоредби с признати от Съюза основни права.

Предвиденото споразумение допуска системно и непрекъснато предаване на PNR данните на всички пътници във въздушния транспорт на канадски орган с оглед на използването и запазването им, както и на евентуалното им последващо предаване на други органи и на други трети държави с цел борба с тероризма и тежките международни престъпления. За целта предвиденото споразумение урежда срок за съхранение на данните с продължителност пет години, както и изисквания относно сигурността и целостта на PNR данните, незабавно маскиране на чувствителните данни, право на достъп, поправяне и заличаване на данните, както и средства за защита по административен и съдебен ред.

PNR данните могат да разкрият пълния маршрут на пътуването, навиците при пътуване, съществуващите отношения между две или повече лица, както и информация за финансовото положение на пътниците във въздушния транспорт, техните хранителни навици или здравословно състояние и дори биха могли да предоставят чувствителна информация за тях.

Освен това PNR данните могат да осигурят допълнителна информация за личния живот на пътниците. Тъй като срокът за запазване на PNR данните може да бъде до 5 години, споразумението дава възможност информацията за личния живот на пътниците да бъде на разположение през особено продължителен период от време.

Поради това Съдът отбелязва, че предаването на PNR данни от Съюза на Канада, както и правилата на предвиденото споразумение за запазването на данните, тяхното
използване и евентуалното им последващо предаване на канадски, европейски или чуждестранни публични органи, съставляват намеса в основното право на зачитане на личния живот. Също така предвиденото споразумение включва намеса в основното право на защита на личните данни, се казва в становището на Съда на ЕС.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?