Съдът нареди на столичното парно да отчете публично парите си за юрисконсулти

Съдът нареди на столичното парно да отчете публично парите си за юрисконсулти

Административният съд София-град се е произнесъл в полза на омбудсмана Мая Манолова по заведеното от нея дело срещу "Топлофикация София“ заради отказана информация как е изхарчило събрани суми от искове на общинското дружество срещу длъжници, в които са били начислени разходи за юрисконсулти. Националният обществен защитник поиска тази информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), но не я получи.

Манолова искаше да знае за какво топлофикацията е похарчила събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за близо 15 млн. лева чрез започнати дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства дружеството е поискало от тях да платят минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител и 300 лева по исково производство.

С Решение № 1149 от 25 февруари 2019 г. Административен съд София –град отмени отказа и изпрати преписката на изпълнителния директор за предоставяне на информацията, изрично и изчерпателно посочена в заявлението на омбудсмана. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

През 2018 г. съдът отмени "мълчаливия отказ“ на изпълнителния директор на "Топлофикация София“ ЕАД, като преписката бе върната за произнасяне. Последва решение на столичното топлофикационно дружество, в което отново изпълнителния директор отказа да предостави исканата обществена информация.

В жалбата си от октомври 2016 г. пред съда Манолова посочи, че "топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона“. Освен това тя е категорична, че "исканата информация е "обществена“ по смисъла на ЗДОИ; не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна; налице е надделяващ обществен интерес“.

Омбудсманът поиска от монополното дружество информация по ЗДОИ след като Конституционният съд отхвърли искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Става дума именно за т.нар. юрисконсултски възнаграждения, които „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите ѝ са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от енергийния регулатор.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?