Съдът нареди подновяването на онлайн излъчването на заседанията на СОС

Александър Кашъмов

Административен съд – София град реши, че прекратяването на прякото излъчване по интернет на заседанията на Столичния общински съвет нарушава правата на гражданите. Жалбата бе подадена от гражданина Иван Петров, който има редица спечелени съдебни дела срещу кметството.

За спечеленото дело съобщи в блога на Програма "Достъп до информация" адвокат Александър Кашъмов.

В мотивите си съдът констатира, че неизлъчването на заседания на СОС не е изолиран случай на прокламираните от Закона за местното самоуправление граждански права.

"Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, а на изпълнителната власт - кметът. И двете институции са изборни и подлежат на постоянен контрол от страна на гражданите - за тях важат дори с още по-голяма сила правилата за прозрачност и откритост, защото като управленски органи на общината те стоят най-близо до проблемите на нейните жители, най-точно изразяват интересите им и най-много влияят върху живота им", се казва в мотивите.

"Публичността, откритите заседания на общинския съвет - чл.28, ал.1 и ал.2 ЗМСМА, участието и присъствието в тях на експерти и представители на обществеността, какъвто и е жалбоподателят Иван Петров, са едни от средствата, с които гражданите могат да вземат участие в местната власт и гарантират създаването условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество - чл.4, ал.2 от Конституцията", продължава съдът.

В мотивите пише още, че "неизлъчването на заседания на СОС, което безспорно се установи, че не е изолиран случай, компрометира изводите в решаващите мотиви на Върховния административен съд“. Според Александър Кашъмов в последния текст се визира решението на ВАС от лятото на 2011 г., с което бе отхвърлена жалбата на група граждани и неправителствени организации срещу отмяната на текст от правилника за организацията и дейността на СОС, който позволяваше присъствие на граждани в заседанията.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?