Съдът не даде ход на жалбата на бивш прокурор срещу уволнението му

Прокурорът Ангел Илиев е завел жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бе дисциплинарно уволнен, съобщиха от съда във вторник.

 Жалбата е оставена без движение, тъй като не е представен документ за платена държавна такса.

Името на Ангел Илиев бе в една от проверките на работата на прокуратурата, възложена от главния прокурор. За него бяха изнесени данни, че не е изпълнявал служебните си задължения и е нарушавал сроковете, предвидени в процесуалните закони. Заключенията в проверката сочеха още, че прокурорът е “извършвал действия, които неоправдано забавят производството и е нарушил правилата на професионална етика”.

Според жалбоподателя дисциплинарният състав на ВСС, който се е произнесъл по предложението на главния прокурор за налагане на дисциплинарно наказание, е избран по неправилна процедура, тъй като е липсвало основание за промяна на избрания вече състав.

"Считам, че вторият жребий е бил дирижиран с цел да се отстранят от участие определени членове на ВСС" - пише в жалбата на Илиев до съда.

Според него в атакуваното решение на ВСС не са изложени никакви мотиви, което нарушава Закона за съдебната власт. В жалбата се твърди, че дисциплинарното нарушение "системно нарушаване на сроковете, предвидени в процесуалните закони" е предвидено с изменението на ЗСВ, което е в сила от 29 април 2006 г.

"Аз съм решил преписките преди тази дата и следователно не бих могъл да осъществя такова дисциплинарно нарушение" - пише в жалбата.

Ангел Илиев твърди, че също в нарушение на закона му е наложено най-тежкото наказание, без да са изложени мотиви в подкрепа на тежестта на нарушението, формата на вината и обстоятелствата, при които то е извършено.

Споделяне

Още от България