Съдът не спря наредбата за контролните уреди за горивата и алкохола

Върховният административен съд (ВАС) отказа да спре изпълнението на наредбата за задължителното монтиране на измервателни уреди на входа и изхода на складовете за акцизна продукция - горива и алкохол. Определението на тричленния състав на съда бе публикувано в петък.

По този начин жалбоподателите - фирми от петролния и алкохолния сектор, ще бъдат длъжни да се съобразят с изискването на митниците и Министерството на финансите за монтирането на уредите, ако искат да запазят лиценза си за производство и дистрибуция на акцизни стоки.

Самото дело по жалбата ще бъде гледано на 11 ноември.

Преди ден директорът на митниците Ваньо Танов изказа опасения, че ако съдът спре действието на наредбата, заради силната съпротива на фирмите от алкохолния и петролния бранш може да се влоши събираемостта на акцизите. Фирмите са против монтирането на уредите, защото така ще се улови голяма част от сивия сектор в двата бранша. Според Танов има много фирми, чиято дейност стига 90% в сивия сектор.

В определението си ВАС казва, че фирмите няма да бъдат затруднени финансово с монтирането на измервателните уреди дотолкова, че това да затрудни съществуването им, какъвто е един от аргументите им. "Извършването на разходи за привеждане на даден производствен процес в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за измерванията не може да се приеме за причиняване на значима или трудно поправима вреда", пише в мотивите на определението. Според тричленния състав на ВАС, изводи за такива вреди не могат да бъдат изведени от доказателствата и доводите, изложени в исканията за спиране.

Споделяне

Още от Бизнес