Съдът не спря плана за строежи край плаж "Силистар"

Областният на Бургас не можел да оспорва скандалното решение на община Царево

Съдът не спря плана за строежи край плаж "Силистар"

Административният съд в Бургас е оставил без разглеждане жалбата на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков срещу решението на общинския съвет в Царево за изработване на подробен устройствен план и план за застрояване на имот край защитения плаж "Силистар", съобщиха от съда в четвъртък. Административното дело е прекратено, но решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаването му.

Чолаков каза пред Mediapool, че още не е получил съдебното решение и не се е запознал с него, но ще го обжалва, тъй като не го смята за правилно и правните инструменти за отмяна на общинското решение не са изчерпани.

Общинският съвет на Царево взе в края на август скандалното решение за изработката на плана за застрояване на общински терен – бивши свинарници на ТКЗС. То предвижда "обособяването на две застроителни петна, между които да преминава обслужващ път с широчина 4 м., осигуряващ безпрепятствен достъп до морски плаж "Силистар“. Заложена е също така  промяна в отреждането на парцела за ниско строителство и да може да се строят там двуетажни вилни сгради.

Още преди да бъде взето общинското решение екозащитници предупредиха, че то нарушава законите за устройството на територията и за биологичното разнообразие, изискващи екооценка за инвестиционното намерение, тъй като  засяга защитена територия от парк "Странджа". Кметът на Царево Георги Лапчев твърди, че на този етап няма нужда от екооценка за изработването на подробен устройствен план, а такава ще трябва при одобрението на инвестиционното намерение и тогава дружеството, което ще строи вили зад плажа щяло да поиска такава..

Регионалната екоинспекция в Бургас и регионалното министерство обаче също видяха нарушения от страна на общинския съвет с взетото решение. Министерството потвърди и твърдението на природозащитни организации, че местната власт не може да приеме подробен устройствен план, докато още се работи по общ устройствен план за цялата община Царево. В този случай планът за терена край Силистар би трябвало да бъде одобрен не от експертния съвет към местната власт, а от Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при регионалното министерство.

Не е съобщавано обаче двете ведомства да са подавали жалба. Това стори Чолаков след нареждане на премиера Бойко Борисов и прокуратурата.

Според Бургаския административен съд обаче областният управител не е сред посочените лица, които по Закона за устройството на територията са оправомощени да оспорват решенията за одобряване на подробните устройствени планове или техните изменения, както и съпътстващите издаването им актове. Такива са собствениците на съседни имоти, ако смятат, че са засегнати от намеренията за промяна на предназначение на терени или за строежи.

"Решението на Общински съвет гр. Царево е част от процедура по издаване на крайния акт, не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на отделно оспорване, поради което е налице основание за прекратяване на делото", посочва съда и допълва, че такава е съдебната му практика.

Чолаков обаче коментира, че законите за местното самоуправление и за държавната администрация го задължават да оказва контрол върху решенията на общинските съвети и е въпрос на тълкуване правомощието му да оспорва дадената от Царево зелена светлина за бъдещите строежи. Той счита, че в този случай не може да е водеща съдебната практика на съда и затова ще иска произнасяне и на Върховния административен съд.

Така случаят все още остава блокиран до окончателно произнасяне на Върховния административен съд.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?