Съдът не уважи иска на омбудсмана срещу “привилегии” за топлофикациите

Съдът не уважи иска на омбудсмана срещу “привилегии” за топлофикациите
Конституционният съд (КС) не е успял да постигне необходимото мнозинство за уважаването на иска на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев за обявяване като противозаконни текстовете от Закона за енергетиката, които дават възможността топлофикациите да предприемат бързо съдебно производство срещу длъжниците си без съд, само въз основана извлечение от сметката. Това стана ясно от публикуваното в четвъртък решение.

Делото бе образувано на 1 декември 2006 г. по искане на омбудсмана, в което се твърди, че с тази разпоредба се нарушават права на гражданите и противоречи на Конституцията.

Искането поддържа тезата, че тази привилегия за топлопреносните дружества нарушава принципите на свободния пазар и равнопоставеността на стопанските субекти и създава предпоставки за злоупотреба при отчитане на ползваната топлоенергия от дружествата - естествени монополисти.

Представените в съда становища на изпълнителната и законодателната власти посочват, че оспорената разпоредба е свързана с финансовата стабилност на топлопреносните дружества и подобна на атакуваната законова уредба има и услугите по доставка на ел.енергия и природен газ. Те не смятат, че е нарушено правото на защита на потребителите, разписана в основния закон и уредена в Гражданско-процесуалния кодекс.

Становищата си не са представили Върховният касационен съд, Комисията за защита на потребителите и Федерацията на потребителите в България, които са конституирани като страни по делото.

При произнасянето по искането за противоконституционност на “привилегиите” липсата на мнозинство по една от двете тези не е позволила на съда да формира общи мотиви.

Шестима съдии са се обединили около становището, че т. нарл несъдебно изпълнително основание, каквото е извлечението от сметка, по принцип създава привилегия на кредитора, защото му спестява осъдителния исков процес и му позволява да пристъпи към принудително изпълнение без предварително осъждане на длъжника.

Петима техни колеги обаче смятат, че текстът от Закона за енергетиката се атакува заради общественото недоволство и създаденото недоверие към коректността на събираните от топлофикационните дружества сметки. Сама по себе си тази негативна нагласа в обществото не може да бъде приета като правен аргумент за постановяване на решението, аргументират се те.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?