Съдът отмени формулата за сметките за парно за сградна инсталация

Съдът отмени формулата за сметките за парно за сградна инсталация

Формулата, с която се определят сметките за т. нар. сградна инсталация, е отменена от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Съдебният състав се е произнесъл по жалбите на петима граждани и е осъдил министъра на енергетиката да плати 870 лв. съдебни разноски.

Съдът е приел, че методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, която се прилага от април 2007 г., е приета в нарушение, а част от параметрите в нея са неясни. Освен това тя не давала възможност да се постигне целта на Закона на енергетиката сметките за парно да включват само консумираната топлинна енергия въз основа на действително потребление.

Така практиката в България влиза в противоречие с европейска директива, която задължава държавите от ЕС да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потребление на топлинна енергия или топла вода в сгради. Целта е да се осигури прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление, което да даде възможност на потребителите да регулират потреблението си.

Потреблението от отделните клиенти в сграда - етажна собственост на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация се определя по изчислителен път, но въпреки това разпределеното индивидуално потребление ще е по-близо до действителното тогава, когато определеното общо количество топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация е максимално близко до действителното, пише в решението на първоинстанционния състав на ВАС. Въпреки измененията и допълненията на Закона за енергетиката, направени с параграф 23 от Закона за енергийната ефективност, подзаконовата нормативна уредба, касаеща определянето на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация на сгради -етажна собственост чрез формулата по чл. 6.1.1 от Методиката, тя остава непроменена, посочват съдиите.

Решението може да се обжалва пред 5-членен съдебен състав в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обаче потвърди, че се подготвят нови промени в енергийния закон, които да са изцяло съобразени и с европейските изисквания, и в интерес на българските потребители. За целта е формирана работа група, включваща представители на брашнови и потребителски организации.

Споделяне

Още от Бизнес

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?