Съдът отмени заповедта за събаряне на блок 20 в Ямбол

Заповедта на кмета на Ямбол за събарянето на бл. 20 е незаконосъобразна и следва да се отмени. Това реши административният съд в Ямбол, след като нареждането на кмета беше оспорено от правозащитници.

Блок 20 в Ямбол се прочу заради самонастанилите се в него ромски семейства, които години наред го обитаваха и рушаха.

Разпореденото от местните власти събаряне на сградата започна на 18 септември и беше обявено, че процесът трябва да приключи до 40 дни.Тогава бе обявено и бедствено положение на територията на блока и прилежащия терен, след като момиченце на около 10 години пострада при незаконно разрушаване на постройката от роми.

В мотивите си съдът е посочил, че "въз основа на констатациите си, назначената от кмета комисия предлага строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат".

В определение от 14 юли 2010 г. съдът даде указания за изслушване на заинтересованите лица от комисията, което е част от процедурата и е задължително да се изпълни. В случая тази законова предпоставка не е изпълнена, тъй като заинтересованите лица (жалбоподателите и заинтересованите страни в съдебното производство) не са изслушани преди вземане на решението за статута на сградата и издаването на обжалваната заповед.

Въпреки изрично дадените от съда указания, "община Ямбол не е представила доказателства, от които да е видно, че изискването на закона е изпълнено. Нещо повече, разпитаните в съдебно заседание членове на комисията изрично посочват, че не са се срещали със събствениците на апартаменти в процесния жилищен блок и не са ги изслушвали, нито пък са отправяли към тях покана за такова изслушване. А неизпълнението на това императивно правило от комисията е съществено нарушение на процедурата и само по себе си е достатъчно основание за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, без да се обсъжда правилността на изложените в нея фактически и правни основания", се казва още в мотивите на съда.
Административният съд в Ямбол осъди общината да заплати на жалбоподателите направените разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Споделяне

Още от България