Съдът подкрепи "Юлен", че не дължи на държавата още пари за ски концесията

Съдът подкрепи "Юлен", че не дължи на държавата още пари за ски концесията

"Юлен" спечели делото срещу държавата, която настояваше концесионерът да плати допълнителни 5% върху таксата за ползване на терените от парк "Пирин", включени в ски зоната в зимния курорт Банско. На първите две инстанция концесионерът беше осъден, че освен концесионната такса, дължи още 5% върху нея на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Парите са начислени за 10 години назад плюс лихвите за забава. Върховният касационен съд обръща напълно това решение и застъпва изцяло тезата на "Юлен" – че тези пари не се дължат, защото се явяват вид данък, който не може да се плаща на държавно предприятие.

Екоминистерството твърдеше, че концесионерът дължи на ПУДООС 178 482.64 лв. за периода 2005-2013 г. като в сумата влизат и неустойките, законната лихва, както и ДДС върху дължимото отчисление. По давност обаче сумата се стопи до 45 834 лв.

Плащането от 5% от концесионното възнаграждение в някогашния Национален фонд за опазване на околната среда, станал ПУДООС е записано в договора между "Юлен" и държавата от 2001 г., твърдят от екоминистерството. До 2005 г. е имало гратисен период за плащането. След това "Юлен" отказва да плаща, като твърди, че сумата е включена в концесионната такса.

Преди върховния съд "Юлен" успява да защити тезата си, че не дължи нищо извън концесионната такса. Върховните магистрати приемат тезата, че ПУДООС е предприятие и самостоятелен участник в гражданския оборот, а има претенции, че му се дължат нещо като данъци или такси върху концесионен договор. Такива обаче могат да събират само държавата и общините.

По делото "Юлен" твърди, че няма как да дължи пари на предприятие, защото не получава нищо срещу тази сума, което е незаконно. ВКС възприема напълно това твърдение.

Според ВКС осъществяваните от ПУДООС услуги в интерес на обществото не могат да оправдаят начисляването на такса от 5%, без да има договорно основание.

"Законът изисква точно определяне на съдържанието на облагането/оказаната услуга или извършването на дейност в полза на платеца. Необходимостта от плащането на такса трябва да е обоснована, обективна и очевидна", се казва в съдебното решение. В случая обаче подобна обосновка няма.

"Законът за защитените територии не урежда задължение за концесионер на защитена територия – изключителна държавна собственост към ПУДООС, допълнително спрямо дължимото концесионното възнаграждение и платимо наред със същото, в размер на 5 % върху размера на концесионното възнаграждение", казва ВКС.

Съдът обява, че законът визира отчисление от вече дължимото концесионно възнаграждение, като един от източниците за финансиране дейността на ПУДООС, а на плащане на допълнителни суми.

Съдебната сага е от 2015 година

През април 2015 г. екоминистерството заведе дело срещу "Юлен", претендирайки, че ски концесионерът не е плащал заложена в договора му за ползване на защитените територии от Пирин 5-процентна допълнителна такса от размера на дължимото годишно концесионно възнаграждение в Националния фонд за опазване на околната среда към екоминистерството, който се трансформира в ПУДООС.

"Юлен" претендираше пред съда, че след изтичането на гратисния период за плащането на концесионната такса през 2005 г. Националният фонд за опазване на околната среда, където е трябвало да се прави отчислението и е фигурирал като получател на средствата в договора, вече е бил закрит и затова парите били превеждани заедно с годишното възнаграждение за държавата.

Отделно съдът приема аргументите на "Юлен" за изтеклата давността на голяма част от плащания. Така ПУДООС може да претендира само за дължимите суми за 2011-2013 г., заедно с начислените към тях неустойки, лихви и ДДС.

През 2019 г. легендарният скиор Марк Жирардели се заяви като действителен собственик на концесионира на ски зоната в Банско "Юлен", след като дори премиерът Бойко Борисов заяви публично, че всички знаят, че реалният собственик е председателят на Българската федерация по ски и съсобственик на ПИБ Цеко Минев.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?