Съдът поднови приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол”

Съдът поднови приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол”

Приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол” вече официално може да бъде подновена, става ясно от решение на тричленния състав на Върховния административен съд (ВАС), оповестено във вторник, когато изтече крайният срок за произнасянето на съда. ВАС отменя решението на бившия изпълнителен директор на Агенцията за приватизация (АП) Атанас Бангачев от 5 май 2005 г., с което той прекрати конкурса за продажба на до 100 процента от капитала на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, заради незадоволителна цена.

Спирането на процедурата бе протестирано от кандидат-купувача, дал най-висока цена на централата – гръцката Пи Пи Си (РРС). Жалбата на компанията по-късно бе подкрепена от сегашния шеф на АП Тодор Николов, заменил уволнения Бангачев.

Съдът върна преписката на АП за ново произнасяне, което означава, че процедурата ще бъде подновена. Такова намерение заяви още миналата седмица Тодор Николов при положително за РРС становище.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от обявяването му, но на практика няма кой да стори това. Протестиращите срещу приватизацията на дружеството миньорски синдикати не могат да обжалват, тъй като не са страна по преписката.

Според ВАС жалбата на РРС е основателна, тъй като предложената от нея цена не може да се определи като незадоволителна. Съдът е проучил доклад на "Ърнст&Янг България" ЕООД за оценката на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД. Според документа цената на 100 процента от капитала на дружеството е между 32 743 хил. лв. и 152 697 хил. лв. Така пазарната стойност на една акция е между 130 лв. и 607 лв., а предложението на гръцката компания е за 282,09 евро за дял от термоцентралата. Така стойността е над средния към максималния размер в приетия ценови диапазон.

Неоснователен е и вторият мотив, поради който оферта на Пи Пи Си е преценена като неудовлетворителна - липса на гаранции за използване на местни въглища като гориво за централата. В конкурсната документация е записано, че спечелилият участник се задължава да продължи да използва въглища като основно гориво в "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД за срока на дългосрочния договор за закупуване на електрическа енергия, сключен между дружеството и "НЕК" ЕАД. Тази гаранция за използване на местни въглища е предвидена и в договора за приватизационна продажба, категорични са от ВАС.

Съдът приема, че при несъответствие с целта на закона, приватизиращият орган е взел решение за прекратяване на конкурсната процедура при наличие на предложение, което съответства на предварително обявените конкурсни изисквания.

Споделяне

Още от Бизнес