Съдът потвърди 150 000 лв. глоба за ЕВН заради изключващ захранването електромер

Петчленен състав на Върховния административен съд е потвърдил глоба от 150 хил. лв. за дружеството “ЕВН Електроразпределение“, наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за злоупотреба с монополно положение и неотчитане на интересите на потребителите си.

През 2009 г. антимонополният орган установил, че монтиран електромер на гражданин с механизъм за автоматична защита, в рамките на месец прекъсва многократно електрозахранването за 1 час, щом уредът регистрира натоварване над допустимия праг.

Дружеството обаче отказало да коригира, дори и дистанционно, продължителността на прекъсването с аргумента, че това намалява живота на електромерите.

Съдът е преценил, че решението на КЗК е правилно и законосъобразно, като отбелязва, че ЕВН е нарушила задължението си от Закона за енергетиката за предоставяне на качествена услуга.

Въз основа на влязлото в сила решение на Комисията, на основание чл. 104 от ЗЗК, всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

От ЕВН коментираха, че продължават да считат санкцията за неправилна и посочиха, че става въпрос за фабрично монтирана автоматична защита само на един специфичен вид електромери, позволяващ дистанционно отчитане. Според компанията, от решението не става ясно колко според КЗК и съда трябва да е допустимото време за прекъсване на електрозахранването при многократно превишаване на предоставената мощност.

Дружеството ще се съобрази с постановеното съдебно решение, като преди това с цел постигане на максимална точност при изпълнението му ще направи официално запитване до КЗК, за да получи становище по основния за спора въпрос за продължителността на прекъсването и технологично необходимото време за повторно включване.

Вярваме, че КЗК ще вземе предвид необходимостта от баланс между интереса на конкретния клиент от непрекъснатост на доставката на електрическа енергия и защитата на интересите на всички останали клиенти, както и реалните технически дадености, допълват от ЕВН.

Споделяне

Още от Бизнес