Съдът потвърди, че двама членове на КЗК са имали конфликт на интереси

Софийският административен съд потвърди, че двама от членовете на Комисията за защита на конкуренцията са работили в условия на конфликт на интерес. Произнасянето им е по повод обжалването от страна на Александър Александров и Елена Димова на взетото преди време решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Съдът обаче също смята, че Александров и Димова са нарушили закона като са се съгласили срещу заплащане да се включат в семинари по обществените поръчки и имената им да бъдат ползвани за привличане на участници в проявите срещу съответните такси.

 

Двамата членове на КЗК са обявявани в покани, отправени в публичното пространство до широк кръг от лица, ангажирани в процедури за възлагане на обществени поръчки в служебното си качество. Софийският административен съд е приел, че това е направено с цел да се информират и насърчат адресатите на поканите да участват в семинарите и да заплатят съответната такса. В замяна лицата, заемащи публична длъжност са получили заплащане на база сключени договори с търговски дружества - организатори на семинарите.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Споделяне
Още от България