Съдът потвърди изцяло глоба от 345 000 лв. за СПА-картел

Върховният административен съд (ВАС) е потвърдил наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкция от 345 хил. лв. за СПА-картел, съобщиха от антимонополния орган в сряда.

Дружествата “НОЛА 7”, СД “ЛЮТО – Георгиев и сие”, ЕТ “ВЕБАКОМ – Едуард Тодоров” и Националната асоциация СПА и уелнес центрове са съгласували цени и търговски условия.

Проучването на КЗК установи, че под формата на заседания на управата на сдружението, в което членуват, те са създали и прилагали механизъм за антиконкурентно сътрудничество. Това е станало чрез система от етични правила и възможност за разпределяне на пазари чрез бойкотиране на конкуренти и манипулиране на търгове.

Сдружението е упражнявало контрол по изпълнението на тези решения и уговорки, включително и чрез събиране и обмен на “чувствителна информация” относно предприятия - длъжници, некоректни платци и др.

В своето решение съдът потвърждава установеното от КЗК, като изтъква, че наличието на обмен на сведения от поверителен характер чрез браншовата организация ограничава възможността за свободно и независимо участие на дружествата-конкуренти на пазара и пречи на формирането на индивидуално стопанско поведение, продиктувано от естествените икономически процеси.

Високата прозрачност на пазара способства за координиране и унифициране на търговската политика на стопанските субекти в нарушение на правилата на конкуренция, като определя поведението им според това на останалите участници.

Въз основа на влязлото в сила решение на Комисията, на основание чл. 104 от ЗЗК, всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Споделяне

Още от Бизнес