Съдът потвърди свалянето на бившия БНР шеф

Съдът потвърди свалянето на бившия БНР шеф

Административният съд в София отхвърли като неоснователна жалбата на бившия генерален директор на БНР Светослав Костов срещу уволнението му.

Костов се раздели с поста си миналата година заради безпрецедентното замлъкване на програма "Хоризонт" и опита дългогодишната журналистка Силвия Великова да бъде свалена от ефир. Мандатът му бе предсрочно прекратен на 17 октомври 2019 година от Съвета за електронни медии (СЕМ).

Процедурата по махането на Костов се основаваше на текста в Закона за радиото и телевизията, според който мандатът на шефа на БНР се прекратява, "ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори".

Още преди СЕМ да обяви, че предсрочно прекратява мандата му, Костов вече беше обявил, че ще обжалва решението. Тогава притесненията бяха дали е спазена буквата на закона, защото мотивите на медийния регулатор за отстраняването се основаваха само в спирането на сигнала и няма "системност" на нарушенията.

В жалбата до съда се становище, че в производството по издаване на решението са допуснати съществени процесуални нарушения, които били свързани с липсата на дължимото обсъждане на обясненията и възраженията на бившия шеф на БНР.

В решението на съда записано, че според граматическото тълкуване текста от ЗРТ по отношение на "груби или системни нарушения" е възможно да са налице две отделни хипотези - груби нарушения и системни нарушения на принципите на радио- и телевизионна дейност.

"За "грубо нарушение" не е налице легално определение в ЗРТ. В решение № 10 от 25.06.1999 г. Конституционният съд сочи, че законът е принуден неизбежно да работи с бланкетни понятия. Законодателят не е изяснил в допълнителните разпоредби съдържанието на израза "груби нарушения", но това е поради голямото разнообразие на хипотези, свързани с управлението, като всяка от тях би могла да се преценява само с оглед на конкретната ситуация, обстоятелствата и конкретен момент. Едно нарушение на закона в определена ситуация би могло да се квалифицира като грубо, докато в друга - не. Законодателят е предоставил на практика във всеки отделен случай и при всяка конкретна обстановка да се прави преценка на степента и сериозността на нарушението. В конкретния случай правилна е преценката на СЕМ, че е налице грубо нарушение от страна на Светослав Костов", посочва съдът.

Там пише още, че медийният регулатор правилно е преценил, че избраният за генерален директор на БНР е действал в нарушение на принципа на медийните услуги и на издадената на БНР индивидуална лицензия за радиоуслуги на националната програма "Хоризонт" и затова не би могъл да упражнява правомощията на генерален директор, поради което мандатът му следва да бъде прекратен.

"С това решение на СЕМ е гарантиран общественият интерес и са защитени конституционните права на гражданите да търсят и получават информация", пише още в решението на съда.

Споделяне

Още от Общество