Съдът разреши на БТК да изгражда третия GSM

5-членен състав на Върховния административен съд отмени решението на по-долната инстанция във ВАС, която в средата на юли т.г. временно стопира GSM лицензията на БТК до приключването на съдебните дела срещу издаването ѝ.

С днешното решение на съда, което е окончателно, вече частната БТК може да стартира действията си по изграждането на мобилната мрежа. В началото на юли мениджмънтът на компанията декларира, че не се притеснява от заведените съдебни дела срещу лиценза и ще изгражда мрежата на третия мобилен оператор в България успоредно със съдопроизводството.

Висшата инстанция на ВАС критикува колегите си от 3-членния състав, че не са преценили основателността на жалбите от фирмите "Космо България Мобайл" (собственика на втория мобилен оператор "Глобул") и "Тафетта Лимитид" срещу Комисията за регулиране на съобщенията. Те, заедно с "Мобилтел" и Върховната административна прокуратура обжалваха решението на комисията да издаде мобилна лицензия на БТК без търг. Само първите две фирми обаче поискаха от съда да отмени решението на комисията за предварително изпълнение на GSM лицензията, чиято цел бе да неутрализира влиянието на съдебните спорове. Именно по тяхно искане долната инстанция на ВАС спря изпълнението на лиценза.

Според 5-членния състав на съда обаче жалбите на двете фирми са недопустими. Те не са участвали в административното производство по издаването на решението на Комисията за регулиране на съобщенията, не са адресати на акта и с него не се засягат пряко техни лични законово защитени права, нито се създават задължения, поради което нямат качество на заинтересовани страни в това производство, се казва в мотивите на ВАС.

Затова, според ВАС, двете фирми нямат и правен интерес от обжалването на акта, което прави жалбите им недопустими и не трябва да се разглеждат.

В днешното решение на върховните магистрати се казва, че при продължаването на съдебното дело по исковете срещу GSM лиценза на БТК, 3-членния състав на съда трябва да се съобрази с указанията, дадени от 5-членния.

Според юристи най-вероятното тълкувание е, че долната инстанция на ВАС ще трябва да отхвърли като недопустими жалбите на частните мобилни оператори срещу GSM лиценза на БТК и да разглежда само иска на прокуратурата.

Като правилно и навременно определи днешното решение на съда председателят на регулаторния орган КРС Гергана Сърбова..

По думите ѝ, то дава възможност да се започне веднага изграждането на новата GSM мрежа и да се ускорят процесите на конкуренция в пазара на мобилните услуги.

От БТК също изразиха задоволството си от решението на съда и заявиха, че продължават работата по изграждането на третия мобилен оператор в България.

Споделяне

Още от Бизнес