Съдът решава до месец делото "Стоичков срещу данъчните"

Състав на Софийския градски съд ще се произнесе до един месец по делото, заведено от футболната звезда Христо Стоичков срещу Софийска данъчна дирекция. Делото е срещу издаден ревизионен акт на Стоичков за неплатени данъци.

Христо Стоичков обжалва акт за 7 300 лева, заедно с лихвите, за периода 1998-1999 г. за получени суми от Българския футболен съюз за участието му в националния отбор като дневни, пътни и премии.

Адвокатът на Стоичков Тодор Табаков се позовава на разпоредба от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОД, според която "дължимият данък върху обшия доход, начислен върху получените парични премии и награди за участие в олимпийски, световни и европейски първенства, се преотстъпва на Комитета за младежта и спорта в Национален фонд за развитие на детско-юношеския спорт. Преотстъпването действа автоматично от 1995 г., като според неговата сила Данъчната администрация вече не е титуляр на данъчното вземане. Титуляр е Комитетът по младежта и спорта, който има право да търси и получи този преотстъпен данък от данъчно задълженото лице.

Да начисли, т.е да определи този данък, има задължение Българският футболен съюз, а ако не го е направил, отговорността за бездействието е негова, а не на Стоичков, посочва защитникът. Имайки предвид това, жалбоподателят изтъква, че данъкът за целия ревизиран период не може да се счита за дължим, тъй като сумата на данъка е преотстъпена на лице, различно от данъчната администрация. Следователно данъчните власти нямат право да извършват действия по събирането му, нито да издават ревизионен акт за такова вземане. Данъчното задължение на Стоичков не е към бюджета, а към Държавния фонд за развитие на детския и юношеския футбол.

Прокурорът по делото също пледира, че ревизионния акт е незаконен и трябва да бъде отменен.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?