Съдът ще разрешава на осиновени деца да узнаят биологичните си родители

Парламентът прие в четвъртък на първо четене промени в Семейния кодекс, които сред другите положения уреждат и отношенията между осиновени деца и биологичните им родители. Промените бяха приети без гласове "против" с 11 "въздържали" се.

Сред промените са осиновителите или осиновените деца, навършили 16 години, да могат да поискат от окръжния съд, разрешил осиновяването, информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства го налагат. При

закрити врата, след като изслуша рождените родители и заключението на прокурора, съдът може да разреши или не предоставянето на подобни данни.

В регистър ще бъдат вписвани деца, на които се предоставя специалната услуга "резидент", е записано в изменението на кодекса. Това означава, че когато на детето е предоставена такава услуга или то е настанено в приемно семейство, осиновяване без съгласие на родителя се допуска след преценка на неговия интерес от дирекция "Социално подпомагане".

Предвижда се българските граждани, вписани в регистъра за осиновители, които живеят постоянно в чужбина, да могат да участват в процедурата до изтичане на срока на разрешението им за вписване в регистъра. Ако те не са осиновили дете до 1 октомври 2011 г., ще могат да кандидатстват за ново вписване в регистъра. Предлага се тази промяна да влезе в сила със задна дата от 1 октомври 2009 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България