Съдът в Страсбург отлага дела и удължава срокове за жалби

Съдът в Страсбург отлага дела и удължава срокове за жалби

Европейският съд по правата на човека обявивъв вторник извънредни мерки във връзка с епидемията от коронавируса в Европа. Институцията ще продължи да работи по приоритетни дела, но помещенията няма да са достъпни за граждани през следващите два месеца.

Спрени са всички срокове по висящите дела, включително шестмесечният срок за подаване на първоначални жалба за нарушение на Европейската конвенция. Съдът в Страсбург не допуска погасяване на правото на жалба на граждани за срока на извънредното положение.

Заради кризата съдът обяви, че запазват основните си дейности. Ще бъдат разглеждани приоритетните дела, които вече са в ход. За целта е въведена дистанционна работа от съдиите, съдебните помощници и служителите.

Приети са процедури за разглеждане на спешни искания за налагане на временни мерки. Те се прилагат, когато съществува непосредствен риск за нанасяне на необратима вреда.

Правилата за дейносттана съда заради коронавируса ще бъдат подлагани на прегледпостоянно, за да се гарантира, че той ще продължи да функционира. Едновременно с товасе налагат мерки, съобразени с епидемията във Франция, която е най-засегнатата европейска държава след Италия и Испания.

Споделяне

Още от Европа

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?