Съдът върна хранилището за слабо радиоактивни отпадъци на старта

Хранилището трябва да приема отпадъци от демонтажа на малките реактори и отр аботата на АЕЦ "Козлодуй"

Окончателно решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), което не подлежи на обжалване, върна на старта проекта за изграждане на национално хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци от дейността на АЕЦ "Козлодуй" и от демонтажа на спрените малки реактори. Строежът трябваше да започне в началото на 2014 г. на площадка на територията на ядрената централа с финансиране, предоставено безвъзмездно от Европейската комисия

 

ВАС окончателно се произнесе в полза на екоактивиста Петър Пенчев, който оспори избора на площадка "Радиана" за място на хранилището, което е станало без задълбочен сравнителен анализ на местоположението и характеристиките на площадките, без анализ от здравното министерство.

 

Без да бъдат приведени доказателства, в одобрения от екоминистъра доклад за оценка на въздействие върху околната среда е направен извод, че площадка "Радиана" предлага най-благоприятните условия за изграждане и експлоатация на съоръжението, без това да е доказано. Не е доказано и обстоятелството, че характеристиките на площадката в комбинация с избраната концепция за погребване осигуряват защитата на населението, посочват от ВАС .

 

Те дават за пример, че експертен съвет към министъра на икономиката, енергетиката и туризма е решил слабоактивните радиоактивни отпадъци (РАО) да се погребват хранилище от приповърхностен траншеен тип, макар експертиза на "Риск Инженеринг", изработена по поръчка на изпълнителя на проекта Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДПРАО), да препоръчва тунелния тип за съхранение. Траншейният тип на погребване противоречи и на приетата Стратегия за съхранение и управление на РАО., според която се препоръчва погребването на ниско и средноактивните РАО да става в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище.

 

Съдът се потвърждава становището на тричленката, че са нарушение и правата на обществото при обсъждането на инвестиционното предложение и влиянието му върху околната среда. Липсва и подробен анализ на радиологическото въздействие и върху територията на Румъния, не е отчетено, че река Дунав минава и през други държавни територии, за да се обсъди възможно радиационно замърсяване на околната среда в други европейски държави.

 

Така петима върховни административни съдии приемат, че министърът на околната среда и водите е нарушил административните правила като е одобрил доклада за оценката за въздействие върху околната среда на проекта за хранилището и така е дал зелена светлина за реализацията на строежа. ВАС отменя оценката за въздействие върху околната среда и на практика излиза, че сега трябва да се прави нова такава или да се търсят други варианти за строежа на хранилището.

 

От ДПРАО, което реализира проекта и е получател на отпуснатите през юни тази година 72 млн. евро от Международния фонд "Козлодуй", в който влизат средства от ЕК като компенсация за предсрочното затваряне на малките ядрени реактори на АЕЦ "Козлодуй", все още обсъждат мотивите на съда, за да решат какво ще предприемат от тук насетне за реализацията на подобно хранилище.

 

При всички положения обаче реализацията на проекта ще се забави, тъй като плановете бяха първата от общо три планирани платформи от приповърхностно траншейно съхранение на отпадъците да заработи през 2015 г. През 2020 г. трябваше да се построи и втората платформа, а третата – когато възникне необходимост от нея.

Споделяне

Още по темата

Още от България