Съдът върна организацията на Алексей Петров в Тристранката

Тричленен състав на Върховният административен съд върна правото на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) да участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Организацията, чийто председател беше "октоподът" Алексей Петров, бе извадена от Тристранката през 2012 година с решение на правителството, което отказа да я признае за национално представителна организация на работодателите.

В началото на 2012 година мнозинството на ГЕРБ първо прие промени в Кодекса на труда, с които завиши условието за представителност от 75 000 на 100 000 заети в членуващите в организациите фирми.

Няколко месеца по-късно правителството на Бойко Борисов очаквано отхвърли молбата на ССИ да получи необходимия национален статут с мотив, че организацията няма достатъчно регистрирани наети работници. През 2007 година Съюзът за стопанска инициатива е заявил 852 фирми за членове с 83 902 заети. В края на 2012 година Конституционният съд отмени тази промяна в закона и проправи път към обжалване на отказа на Министерския съвет да признае национален статут за работодателската организация.

Според ВАС представители на Съюза за стопанска инициатива не са били надлежно поканени и не са присъствали на заседанието на комисията, в която са установявани критериите за представителност.

"Това е нарушение на административно производствените правила, което е накърнило в значителна степен правото на защита на ССИ и възможността му своевременно да представи доказателства, удостоверяващи показателите за представителност на ССИ. Не са представени доказателства, че комисията в действителност е заседавала и какви са били обсъжданията, решенията и предложенията ѝ”, се казва в решението на съда.

ВАС смята, че правителството не е спазило редица принципи при взимане на своето решение, включително то не е било прозрачно и е било немотивирано.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Споделяне

Още от България