Съдът задължи държавата да каже всичко за удълбочаването на каналите до порта на Доган

Пристанището на ТЕЦ "Варна" край Езерово

Административният съд във Варна отмени отказа на шефа на Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" да даде пълната информация за удълбочаването на два канала на пристанище Варна, водещи до пристанището на притежавания от почетния лидер на ДПС Ахмед Доган ТЕЦ "Варна". Генералният директор сега е длъжен до седем дни да предостави исканите от сайта "Дневник" данни за техническия проект, по който става удълбочаването на каналите, как е избрана фирмата с корабите, които ще правят това и каква е цената на договорите им.

Според решението на съда, което не подлежи на обжалване, търсената от изданието информация е значима и общественият интерес надделява над търговската тайна, на която се позовава държавното предприетия при отказа си да я предостави.

Магистратите не приемат аргументите на шефа на "Пристанищна администрация", че разкриването на търсената информация ще наруши конкурентноспособността на държавното дружество "Транспортно строителство и възстановяване" (ТСВ), на когото е възложена поръчката, а то е наело други фирми за дейността. Според държавното предприятие даването на данните за подизпълнителя и цената на договора ще доведе до нежелани последици за стопанската му дейност, но съдът не е съгласен с това.

"Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Същото е на бюджетна издръжка и средствата, които разходва по проекти и споразумения са бюджетни, т.е. публични средства... Както ДППИ, така и "ТСВ" ЕАД са публични организации... обект на управленски контрол от страна на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, имащ качеството на възложител", пише в решението.

Качеството на публични организации на ДППИ и ТСВ ги приравнява на задължени субекти по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), поради което ТСВ не се явява трето лице, чието съгласие е би било необходимо за представяне на поисканата обществена информация, посочват от съда, тъй като ДППИ се позовава на отказа да ТСВ да даде исканите от "Дневник" данни.

Отделно от това, самото несъгласие не е абсолютна предпоставка за отказ, тъй като генералния директор на ДППИ е трябвало да прецени налице ли е надделяващ обществен интерес, но доводи по този основен правно-относим въпрос не са изложени в отказа да се дадат данните.

Съдът цитира текстове от ЗДОИ, според които не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ. Посочва се, че в случая това е така, тъй като информираността дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии; улеснява прозрачността и отчетността на субектите по ЗДОИ относно вземаните от тях решения; гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на техните законови задължения и разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица.

Така шефът на "Пристанищна администрация" трябва да предостави търсените данни.

Държавата ударно удълбава пристанище "Варна"по проект за 350 млн. лв. Това ще е от полза и за частното пристанище на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, тъй като се бившият порт на ТЕЦ "Варна" край с. Езерово се трансформира в терминал за зърнени товари и контейнери. Дейностите са възложени на ТВС, а то е наело кораби за разчистване на затлачените наноси, които в момента пречат на големи кораби да навлизат в пристанището и е ограничена дълбочината на газене в каналите. По информация на "Дневник" корабите са на руската "Хидропрес".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес