Съдът задължи здравният министър да обяви договорите за маски и респиратори с Китай

Съдът задължи здравният министър да обяви договорите за маски и респиратори с Китай

Административният съд в София отмени мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и го задължи да се произнесе по искането на Антикорупционния фонд (АКФ) да предостави двата договора, сключени с Китайската национална фармацевтична компания за доставка на маски и респиратори, на обща стойност от 4.6 млн. евро.

Съдът изрично подчертава значението на правото на достъп до информация като част от конституционно признатото право на свобода на словото, фундаментален принцип за всяко демократично общество и едно от основните условия за напредък на обществото и за развитието на всеки човек.

Именно поради тази същност на правото на достъп до информация, съдът заключва, че информацията за управлението на обществените процеси следва да бъде достояние на всеки български гражданин, който иска да я получи.

"Съдът споделя доводите на жалбоподателя (АКФ), както за характера на информацията, така и за наличието на законовите предпоставки по ЗДОИ. В условията на пандемия доверието на гражданите в институциите и адекватността на управленските решения и мерки е ключово за успеха на усилията за овладяване на пандемията от Covid-19. Общественият интерес изисква обществото да разполага с максимално детайлна информация по случая, което обезпечава прозрачността в изразходването на публични средства и отчетността на задължените субекти", пише в решението.

То е окончателно и не може да бъде обжалвано, но все още не е изпълнено от министъра на здравеопазването.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?