Съдът запорира имоти за 4.5 млн. лв. на Галеви

Съдът запорира имоти за 4.5 млн. лв. на Галеви

Окръжният съд в Кюстендил е запорирал имоти и банкови сметки за около 4.5 млн. лв. на дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви. Блокирането е по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съобщиха в четвъртък от органа, който е популярен повече като комисията "Кушлев" от името на председателя ѝ проф. Стоян Кушлев.

Тя е поискала конфискация на имотите, след като през февруари "братята" бяха арестувани и обвинени в организиране на престъпна група за изнудване и рекет.

От килията обаче те успяха да организират кандидатирането си за народни представители, което им даде имунитет и им осигури излизане от ареста точно когато прокуратурата внесе обвинителният акт в съда.

Комисията има определен от съда едномесечен срок от приключването на наказателните производства срещу Галев и Христов за предявяване на иск за отнемане на имущество в полза на държавата.

Комисията "Кушлев" е поискала допускане на обезпечение на бъдещ иск в полза на държавата на стойност 2 267 961.60 лв. за имущество на Пламен Галев, чрез налагане на следните мерки:

- възбрана върху триетажна жилищна сграда, с обща разгъната площ от 658 кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от едноетажна масивна сграда, с обща застроена площ от 90 кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 188.75 кв.м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 208.30 кв.м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от покрит плувен басейн с площ от 524,74 кв.м. с възстановителен комплекс и кафе-бар, в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от тренировъчна зала към плувен басейн с площ от 238,60 кв.м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от помощно –техническа сграда с площ от 76,70 кв.м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от сграда от допълващо застрояване на един етаж, цялата в състояние на незавършено строителство, в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху дворно място, с площ от 805 кв.м. в с.Ресилово, община Сапарева баня;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада в местността “Киразлъко”, с площ от 2.831дка в с.Ресилово, община Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада в местността “Киразлъко”, с площ от 2.563 дка, в с.Ресилово, общ.Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 0.890 дка, в местността “Киразлъко” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 1.000 дка, в местността „Маноилица” с.Ресилово, общ.Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 3.380 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.268 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.001 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.200 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.199 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 0.999 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от дворно място в с.Рибново, община Сапарева баня, Кюстендилска област;
- 7 броя леки автомобили;
- запор на дружествени дялове в капитала на 12 търговски дружества.

В предявеното мотивирано искане на комисията пред Кюстендилския окръжен съд, за налагане на обезпечение върху имуществото на Ангел Христов, искът възлиза на 2 225 786.80 лв. и е за следните имоти:

- възбрана върху дворно място, с площ от 805 кв.м. в с.Ресилово, община Сапарева баня;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 2.831 дка, в местността “Киразлъко” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 2.563 дка, в местността “Киразлъко” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 3.380 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 0.890 дка, в местността “Киразлъко” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 1.000 дка, в местността “Маноилица” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.268 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.001 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.200 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 1.199 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура от 0.999 дка, в местността “Зад чифлико”, с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от дворно място в с.Рибново, община Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху триетажна жилищна сграда, с обща разгъната площ от 708.52 кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от едноетажна масивна сграда, с обща застроена площ от 90 кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 188.75 кв.м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 208.30 кв.м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от басейн, със застроена квадратура от 524.74 кв.м. и застроена кубатура от 1 221.25 куб. м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от сграда за технически инсталации, със застроена квадратура от 154 кв.м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от помощно-техническа сграда, със застроена квадратура от 76.70 кв.м. и застроена кубатура от 217.15 куб. м., в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от сграда от допълващо застрояване на един етаж, цялата в състояние на незавършено строителство, в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- възбрана върху 1/2 ид.ч. от тренировъчна зала към плувен басейн, с площ от 238,60 кв.м., състояща се от ветробран, барче, склад към барчето, зала за тренировки, две складови помещения към залата, санитарен възел и кът за функционални измервания, цялата в състояние на незавършено строителство, в местността “Зад чифлико” с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област;
- 7 броя леки автомобили;
- запор на дружествени дялове в капитала на 13 търговски дружества
- запор на всички банкови сметки открити в лицензираните банки в България.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?