Съдебен спор може да блокира здравната реформа

Федерация “Български пациентски форум“ (ФБПФ) е внесла в деловодството на Върховния административен съд (ВАС) жалба, с която се оспорват 11 заповеди на министъра на здравеопазването. С тях са определени така наречените областни комисии за изработването на областни здравни карти. На основата на тези карти впоследствие Министерският съвет трябва да утвърди Националната здравна карта – основен момент в преструктурирането на болниците.

Основание за оспорване на заповедите е, че в нарушение на Закона за лечебните заведения министърът на здравеопазването еднолично е определил представителите на организациите за защита правата на пациентите за участие в тези комисии. В член 24 от Закона за лечебните заведения е указано, че тези представители се излъчват от самите организации, а не се определят от министъра.

Федерация “Български пациентски форум“ не само, че не е участвала в излъчването на такива представители, но дори не е била информирана за откриването на такава процедура. От организацията определят като пълен абсурд и фактът, че в една от комисиите е включен неин представител без знанието на председателя и членовете на управителния съвет.

В жалбата са оспорени само 11 от общо 28 заповеди, поради това, че ФБПФ не разполага с останалите. Адвокатите на организацията ще поискат от Върховния съд служебно да изиска всичките 28 заповеди на министър Анна-Мария Борисова и да ги отмени изцяло, поради това, че са издадени в нарушение на материално-правните разпоредби.

Ако това се случи, ще пропадне цялата концепция за реформа на болниците, тъй като след 1 яунари догодина трябва да се работи по новата здравна карта. Тя трябва да определи в кои области колко болници с какъв брой легла ще има, кои ще работят със здравната каса и др. На тази база през октомври предстои пререгистрация на лечебни заведения, които трябва да получат нови разрешения за лечебна дейност и от следващата година да се сключат нови договори с НЗОК.

Споделяне

Още по темата

Още от България