Съдебната реформа се затрупва в бумаги

Съдебната реформа се затрупва в бумаги

Новият министър на правосъдието Миглена Тачева показа желание за изключително висока административна активност при решаването на ключовите проблеми на съдебната реформа в България. В четвъртък тя представи проекта за екшън-план за справяне с дефектите в магистратурата на кръгла маса с участието на неправителствени организации и магистрати. Документът трябва да бъде одобрен от правителството до края на септември, а в началото на октомври да се внесе и в Европейската комисия.

В програмата на правосъдното ведомство изобилства от предложения за изготвяне на нови стратегии, програми, анализи, тарифи, работни групи и организиране на конференции. Общият брой на мерките, които Министерството на правосъдието (МП) и Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да приемат до края на 2008 година, е около 80. Половината от тях са нормативни документи, които засягат предимно административното функциониране на органите на съдебната власт.

Така например в мерките за борба с корупцията е записано, че МП и ВСС трябва да организират “обществена кампания за популяризиране на Етичните кодекси на магистратите сред гражданите”. В същото време според екшън-плана предвижда да се увеличат “обхванатите” от обучението по антикорупция и етика магистрати. Те трябва да достигнат 20 процента или 800 души от всички заети в съдебната система.

След като тези две мерки бъдат изпълнени, МП предлага да се направи кръгла маса за обсъждане на етичните кодекси и дисциплинарните производства срещу магистрати. Предвижда се и специално заседание на ВСС по тази тема. Когато и това бъде изпълнено, ще бъде издаден и сборник с дисциплинарните практики по етичните кодекси.

В програмата на Тачева се предвиждат още създаване на аналитични групи за постоянен мониторинг на новите Наказателно-процесуален, Административно-процесуален и Гражданско-процесуален кодекс. Иска се яснота при финансирането и работата на Инспектората към ВСС за пет години напред. МП ще работи и по написването на стратегия за съдебната реформа в периода 2008 - 2013 година.

Мерките бяха подложени на критика от конституционния съдия Владислав Славов. Той поиска ясен срок за въвеждане в действие на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и отбеляза липсата на такъв в екшън-плана. Системата се прави вече 11-та година, но още не е влязла в действие.

Според съдия Славов има среди в прокуратурата и МВР, които са срещу въвеждането на тази система, защото тя ще разкрие истинските числа за тяхната работа. В отговор на неговите думи Тачева заяви, че група специалисти вече са започнали анализ на действащите софтуери в съдебната система. След това ще има доклад и естествено – конференция.

Министърът изрази надежда, че ако мерките бъдат изпълнени, от юни 2008 година да бъде премахнат мониторинга на ЕК върху България по глава 24 “Правосъдие и вътрешен ред”.

ВСС бюджетира “екзотично

Миглена Тачева отговори в четвъртък на критиките на магистратурата, че новият Закон за съдебната власт се намесва на ръба на конституцията в независимостта на съдебната власт чрез изготвянето на бюджет от нейното ведомство. Според нея ВСС е неспособен да изготвя добри финансови рамки за работата на съдебната власт.

За да се засили тази способност, министърът предложи да се създаде спецзвено към бюджетната комисия на съвета. То трябва да подпомага неговата работа.

Министърът отчете някои предложения на ВСС за бюджета като “екзотични”. Като пример бе дадено бюджетното перо, от което трябва да дойдат средства за закупуване на 850 лаптопа за прокуратурата.

Според Тачева изпълнението на бюджета на съдебната власт трябва да се отчита на три месеца, а не както досега - на шест месеца и една година.

По време на дискусията около екшън-плана някои от неправителствените организации посочиха като проблем в системата заключването на тоалетните в някои съдилища в страната.  

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?