Съдебната власт поиска почти двойно по-голям бюджет

Съдебната власт поиска почти двойно по-голям бюджет

Бюджет от 525 млн. лв. ще предложи Висшият съдебен съвет (ВСС) на Народното събрание за издръжка на съдебната власт през 2007 година. Това е почти два пъти повече, отколкото депутатите гласуваха като разходи за системата през 2006 г. – 270 млн. лв. Заедно с допълнителните увеличения през изтеклата година финансовата рамка на магистратите се разшири до 306 млн. лв. Членовете на ВСС одобриха рамката на проектобюджета на системата на заседание във вторник.

През есента на 2005 г. ВСС прие като проект за бюджет на съдебната власт сумата от 470 млн. лв., но тя бе редуцирана от финансовото министерство с 200 млн. лв.

Голямата разлика идва от предвиденото устройване на 28-те административни отделения към окръжните съдилища в страната. За тяхното обезпечаване са необходими близо 45 млн. лв. само за заплати.

С промяната в Закона за съдебната власт от тази година бе уредено създаването на тези отделения, които имат за цел да разтоварят от административно правораздаване на първа инстанция гражданските отделения на окръжните съдилища в страната.

Отделно от тях ВСС е преценил, че са необходими 165 млн. лв. за капиталови разходи. Тук влизат 74 млн. лв. за основни ремонти на сградния фонд на съдебната система и още 91 млн. лв. за придобиване на дълготрайни материални активи – за закупуването на сгради, терени, компютри, софтуер и автомобили.

Министърът на правосъдието Георги Петканов заяви по време на заседанието, че одобрява предложения бюджет и ще го внесе за разглеждане в Министерския съвет и Народното събрание.

По закон правосъдния министър изготвя бюджета на съдебната власт и го предлага на ВСС, който трябва да го одобри.

След това изготвената и одобрената финансова рамка задължително се разглежда от депутатите, които могат да приемат или проекта на магистратите, или проекта за бюджет на финансовия министър. Откакто тази механизъм съществува обаче парламентът гласува предимно предложения вариант от изпълнителната власт.

По думите на председателя на бюджетната комисия към ВСС Андрей Икономов надали и този път ще се размине без орязване на исканията на съдебната власт. Преди седмица Петканов предложи на днешното заседание на ВСС да бъде поканен и финансовият министър Пламен Орешарски, но това предложението бе отхвърлено от членовете на съвета.

Въпреки голямото завишение на парите, което се иска от съдебната власт, най-вероятно сумата ще трябва да претърпи още едно увеличение. В нея не са изчислени парите, необходими за разкриването на административни прокуратури към 28-те нови административни отделения на съдилищата в страната.

Споделяне

Още от България