Съдебният инспекторат иска да скъса синджира от ВСС

Шефът на инспектората Теодора Точкова

Съдебният инспекторат иска да скъса и формалната си връзки с Висшия съдебен съвет. Това става ясно от позициите на институцията по проектите за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ) и промяна на конституцията. В същото време инспекторите обясняват, че не знаят как биха могли да изпълнява новите много по-големи правомощия, които ще им се дадат, ако новото законодателство бъде прието.

В момента институцията се нарича Инспекторат към Висшия съдебен съвет. Органът бе създаден с последните промени в конституцията, влезли в сила през 2007 година. Управляващата тогава тройна коалиция реши да създаде изцяло нов орган за контрол на съдебната власт, чиито членове се избират само от Народното събрание. За да се отклонят критиките, че се създава институция за политически контрол върху съда, депутатите вързаха органа за ВСС.

Така бюджетът на инспектората, макар и реално самостоятелен, стана част от бюджета на съдебната власт. В момента ВСС има право да възлага проверки, които инспекторите трябва да извършват задължително. Инспекторатът няма и свой годишен отчетен доклад, а той се внася в Народното събрание заедно с отчета на ВСС. Отделно членовете на ВСС могат да искат обяснение от шефа на инспектората за неговите действия или бездействия.

Сега институцията иска връзките да бъдат скъсани още на ниво име и той да се казва "Инспекторат на съдебната власт". Така ще бъде прекратени дори и формалните връзки с ВСС, защото инспекторатът и сега твърди, че е самостоятелен орган, ако се вярва на сайта му. От позицията по съдебната реформа става ясно, че институцията не само вече не желае да се отчита пред ВСС, но иска и въвеждането на санкции, ако останалите органи в съдебната система не му оказват съдействие при инспекциите.

Официалното обяснение за нуждата от скъсване с ВСС е, че съдебната реформа предвижда огромно разширяване на правомощията на органа, което предполага пълна независимост. Промените в закона предвиждат институцията да прави всеобхватни проверки за икономическа и политическа зависимост на магистратите. Отделно органът ще трябва да следи и за членството им в тайни общества и ложи, което също създава зависимости.

Извършването на такива проверки обаче може да се прави и от орган, който формално се нарича "Инспекторат към ВСС". И в момента инспекторатът има пълна оперативна самостоятелност от ВСС при извършването на проверките. Едно от възможните обяснения за предложението за скъсване на връзката е лошият имидж на ВСС, който често е обвиняван за порочни кадрови решения и лобизъм.

Критиките към реформата

Критиката на инспектората към съдебната реформа е основно заради това, че тя се прави главно през Закона за съдебната власт. Управляващите внесоха в парламента твърде лаконичен проект за промяна в конституцията, в който съдебния инспекторат се споменава бегло, а за новите му правомощия няма и дума. В същото време през проекта за Закон за съдебната власт органът се товари с огромните нови задължения.

"Правомощията не могат да бъдат увеличавани или намалявани с поправки в закона, това трябва да залегне в конституцията", се казва в позицията на съдебния инспекторат. В същото време се отбелязва, че в момента институцията няма капацитет да извършва толкова много специализирани проверки.

Според институцията те могат да се извършват от МВР и ДАНС, които имат необходимите опит и знания. Министерството на правосъдието вече обяви, че проблемът трябва да се реши с въвеждането на специализиран софтуер за извършване на проверките на доходите и имуществото на магистратите. Отделно се планира назначаването на екип от обучени експерти към инспектората, които да се занимават с всичко това.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?