Съдии недоволстват от "дефектиралата кадрова политика" на ВСС

Съдии недоволстват от "дефектиралата кадрова политика" на ВСС

Решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) да избере председателя на Военно-апелативния съд Веселин Пенгезов за административен ръководител на Софийския апелативен съд (САС) "се превърна в емблематичен пример за дефектиралата кадрова политика на ВСС, която е непредсказуема и не се гради на ясни правила". Това заявява Съюзът на съдиите в България в отворено писмо до няколко неправителствени организации, което ще бъде изпратено и в Брюксел.

Като отбелязват, че този избор буди само тревога и недоумение, от Съюза на съдиите припомнят, че освен Пенгезов, кандидати за поста бяха още двама съдии от апелативния съд – Даниела Атанасова, предложена от шефа на ВКС, и Ирина Петрова, настоящ зам.-председател на ВАС.

Всички кандидати получиха еднаква оценка при атестацията – "много добра”. Това е тревожен синдром за произвола в кадровата политика на ВСС, защото беглото проследяване дори на статистическите показатели на тримата показва, че определянето на еднаква оценка е симулация на извършена реална преценка на качествата им, смятат в Съюзът на съдиите.

Сравнението на съдържанието на съдебните актове на тримата кандидати показва, че те не могат да бъдат оценени като еднакво добри професионалисти.

Петнадесетте гласа, с които Пенгезов спечели на балотажа, е резултат, който не може да бъде обяснен с нито една законова или легитимна причина, която може да бъде оповестена публично, се казва още в писмото.

Съдиите изтъкват и факта, че Веселин Пенгезов винаги е правораздавал в системата на военното правосъдие, което означава, че няма никакъв управленски опит в гражданското съдопроизводство. За първи път в САС съдия Пенгезов ще се запознае със спецификата на разглеждане на граждански и търговски дела, и то във въззивна инстанция и, съответно, тепърва ще си изгражда представа за добро административно управление на този вид правораздавателна дейност.

По същия начин може да бъде поставен въпросът и за вида, броя и спецификата на наказателните дела, с които съдия Пенгезов за първи път ще се сблъска в САС, тъй като Наказателно-процесуалният кодекс и съдебната статистика красноречиво илюстрират съотношението между броя и видовете дела, разглеждани във Военно-апелативния съд и тези в САС или в окръжните съдилища от съдебния му район и Софийския градски съд (СГС).

В същото време другите двама кандидати за поста, освен че имат значително по-добри данни за резултатите от работата си и професионален авторитет в съдийските среди, вече на практика са показали управленски капацитет да бъдат административни ръководители на такава институция.

Даниела Атанасова е била зам.-председател на СГС, най-големият съд на окръжно ниво в страната, и председател на наказателната му колегия в периода 2001-2004 г., както и зам.-министър на правосъдието, а Ирина Петрова последователно е била зам.-председател на СГС и ръководител на гражданската колегия, а след това зам.-председател на САС и ръководител на гражданската му колегия.

Съпоставката между потока на делата и броя на съдиите и съдебните служители, които Атанасова и Петрова вече се е налагало да администрират, и тези, с които се е занимавал Пенгезов, съвсем не е в полза на последния, пишат още членовете на Съюза на съдиите.

Казаното дотук е достатъчно, за да покаже, че при избора на председател на САС не са надделели нито критериите за професионализъм, нито за управленски капацитет.

Притеснението ни обаче значително се засилва от обстоятелството, че репутацията на новия председател на САС е обременена с оповестени съмнения за корупция и образувано по този повод дисциплинарно производство, прекратено по давност, припомнят съдиите.

Пенгезов бе замесен в един от големите скандали в съдебната система от времето на бившия главен прокурор Никола Филчев. Срещу тогавашния шеф на военния съд бе внесен сигнал от прокуратурата, че срещу огромна сума се е наел през познат граждански съдия да посредничи за решаването на определено дело в полза на частна фирма. От проверката така и не излезе нищо.

Малко след избора на Пенгезов недоволство срещу ВСС изразиха и самите съдии от САС.

Кадровата политика на ВСС е на прицел и от Брюксел, откъдето предупредиха, че ще следят отблизо подбора на новите съдебни шефове.

Споделяне

Още по темата

Още от България