Съдии, прокурори и адвокати поставиха съдебния съвет в кръгова отбрана

Трите съсловия разкритикуваха в декларации безпринципното поведение на кадровиците

сн. БГНЕС

Скандалното уволнение на председателя на Съюза на съдиите в България (ССБ) Мирослава Тодорова само за един ден успя да провокира освен безпрецедентен масов протест на над 200 магистрати пред ВСС, и три еднотипни декларации на съдии от Върховния касационен съд, прокурорската асоциация и Висшия адвокатски съвет, остро критикуващи решението за отстраняването ѝ.

"Отстраняването от съдебната система на съдия Мирослава Тодорова, която е безспорен професионалист, създава впечатление за саморазправа с магистрат заради активната му обществена позиция", заявяват 51 съдии от ВКС в общата си позиция, изпратена до ВСС.

"Наложеното от Висшия съдебен съвет най-тежко дисциплинарно наказание на съдия Мирослава Тодорова поражда у нас сериозна професионална тревога за еднаквото третиране на дисциплинарните нарушения и адекватните наказания за тях. Ежедневната ни практика ни сблъсква с многобройни случаи на неспазени процесуални срокове, които не са получили дисциплинарна санкция", се казва в писмото.

Съдия Тодорова получи подкрепa и от съдии от благоевградския съдебен район. В отворено писмо до ВСС те изразяват "своето възмущение и категорично несъгласие с взетото решение за дисциплинарно уволнение". Те смятат, че съдебният съвет не може да наложи такава санкция на магистрат заради забавени 3 дела. Според благоевградските съдии именно ВСС носи отговорност заради прекомерното натоварване на съдиите в Софийския градски съд, защото пет години не е направил нищо за реформата на системата.

"Освен, че е прекрасен професионалист в своята област, като председател на Съюза на съдиите в България, съдия Тодорова винаги активно, смело и публично е изразявала принципни позиции по важните и актуални въпроси за гилдията, отстоявала е съдийската независимост и е защитавала професионалното достойнство на съдиите, включително и при външни опити за влияние и намеса в дейността на съда", се казва в декларацията на съдиите. Според тях подобна саморазправа с опонент е недопустима за една европейска държава, каквато се води България.

В декларация на Съюза на съдиите в България, на който Мирослава Тодорова е председател, се казва, че действията на ВСС са опит за разделение в съсловието на съдиите в момент, който е решаващ за бъдещото управление на съдебната власт. Декларацията е подписана от цялото ръководство на съюза, но без съдия Тодорова.

"Този акт на ВСС не е просто обикновено дисциплинарно производство, а представлява разправа с хората, позволяващи си да критикуват статуквото. Заявяваме пред колегите и пред цялото общество, че Съюзът на съдиите в България ще продължи и в бъдеще да отстоява ценностите, заложени в нашия устав. Взетото решение от ВСС не препятства пълноценното участие на съдия Мирослава Тодорова в работата на Управителния съвет и не засяга упражняването на функцията ѝ председател на ССБ", се казва в отвореното писмо.

В подобен тон е и позицията на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), публикувана на сайта им в петък. Уточнявайки, че нарушаването на сроковете от един магистрат задължително трябва да бъде санкционирано, от АПБ обаче заявяват категорично, че "от решението на ВСС се очаква да бъде съобразено с конкретната натовареност на магистрата и на органа на съдебна власт, с качеството на неговата работа, с практиката на ВАС по жалби срещу наложени дисциплинарни наказания, и – преди всичко – да предлага равна мяра за всички".

"До момента ВСС не е изложил публично убедителни доводи в полза на налагането на най-тежкото дисциплинарно наказания на съдия Мирослава Тодорова. Според АПБ отсъстват и примери в досегашната дисциплинарна практика на ВСС, които да показват, че спрямо съдия Тодорова законът е приложен със същата строгост, с която са разглеждани други случаи на неспазване на сроковете за изготвяне на мотиви към съдебни актове. Това ни кара да мислим, че наложеното наказание е несъразмерно тежко", пишат прокурорите.

Тя изразяват и пълната си увереност в професионализма и квалификацията на съдия Тодорова, добавяйки, че "нейните лишени от конформизъм и убедителни изяви в защита на независимостта съдебната система и разделението на властите са заслужили отдавна нашия респект".

"Затова се чувстваме длъжни да споделим своята тревога и загриженост от това, че с решението си от 12.07.2012 г. ВСС е уволнил дисциплинарно не един от най-грешните, а един от най-активните по отношение на съдебната реформа съдии", завършва позицията.

Декларацията на АПБ бе последвана и от такава на Висшия адвокатски съвет, който също обяви, че подкрепя протеста на магистратите.

"Освобождаването от длъжност на съдия, без дори да бъде изслушан от ВСС, е грубо погазване на закона и на принципите на справедливия процес. На фона на неясната и противоречива дисциплинарна практика наложеното драстично наказание е извънредно смущаващо, предвид и на обстоятелството, че съдия Тодорова е един от най-изявените критици на статуквото и на дейността на ВСС", се казва в позицията на съвета.

Юристите отбелязват и обстоятелството, че председателят на ССБ е отстранен точно в момент, когато в цялата страна се провеждат събрания на съдилищата за избор на делегати и за номинации за бъдещия ВСС.

Споделяне

Още по темата

Още от България