Съдиите искат отделен дисциплинарен съд за магистратите

Група от 41 съдилища в страната излязоха с "екшън план" за реформа в съдебната система, в който най-радикалното предложение е за създаване на специален "дисциплинарен съд", който да кове присъдите за провинилите се съдии, прокурори и следователи. Идеята е членовете на новия съд да са редови магистрати, които да бъдат избирани по процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Присъдите на институцията ще бъдат предлагани за утвърждаване от ВСС.

Ако привлеченият към дисциплинарна отговорност е съдия, членове на състава на дисциплинарния съд да бъдат само съдии, а ако привлеченият към отговорност е прокурор или следовател – само прокурори и следователи, предлагат още магистратите. В момента предложенията за налагане на наказания се правят от формирани чрез жребий дисциплинарни състави, съставени от членове на ВСС.

"Екшън планът" бе представен във вторник в София, където се проведе своеобразен национален "Форум на съдиите" с участието на представители на 10 окръжни и 31 районни съдилища. Тяхната работа е финансирана от ЕС и фондация "Америка за България. В групата не се включиха столичните съдилища, чиито магистрати са най-острите критици на изпълнителната власт.

Преди месец Съюзът на съдиите в България (ССБ) изпрати до Министерството на правосъдието своите предложения за промени в Закона за съдебната власт. Техният проект се подкрепя и от 11 от най-влиятелните български неправителствени организации.

Форумът на съдиите предлага ВСС да престане да бъде постоянно действащ орган, което се предлага и от съюза на съдиите. По тази точка магистратите са единодушни, че ВСС се е превърнал в бюрократичен орган, който е скъсал връзката си с магистратската общност и с реалните проблеми на съдилищата и прокуратурите.

Докато ССБ предлага въвеждане на пряк избор на членовете на ВСС, в който да участва всеки действащ магистрат, Форумът настоява за запазване на делегатските общи събрания. Алтернативното предложение е един делегат да представлява петима магистрати, а не десет, както е сега.

Също като ССБ, форумът на съдиите предлага членовете на съдебния съвет, избирани от Народното събрание, да бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Всички, които искат да станат членове на кадровия орган на съдебната власт, да представят концепции за своите приоритети, а издигането им да бъде придружено с мотивационно писмо. Изборите да стават с изслушване пред магистратските събрания, а квотата на парламента да се попълва на специално заседание на парламента, което да се предава публично.

Форумът на съдиите предлага още въвеждане на единен продукт за случайно разпределение на делата, който да важи за цялата съдебна система. Конкурсите за повишаване в длъжност и преместване да се провеждат поне два пъти в годината, настояват от съдийския форум. Заедно с това се иска ограничаване на възможността за командироване на магистрати от един съд в друг.

Предложенията на 41 съдилища излизат и извън Закона за съдебната власт. Те настояват данните от специални разузнавателни средства (СРС) да се представят в публични съдебни заседания. Магистратите искат по-стриктен съдебен контрол и върху разрешенията за СРС и ограничаване на срока на подслушването до 6 месеца. За този период през месец съдията, разрешил СРС-то, трябва да контролира подслушването и да разрешава удължаване на срока само ако има напредък в разследването.

Съдиите настоява още съдебните такси да се плащат на каса в съдилищата, за да не се плащат задължителните в момента банкови такси, които оскъпяват в момента достъпа до правосъдие.

В коментар за предложенията правосъдният министър Диана Ковачева благодари за активното включване на съдиите в дебата за реформата и заяви, че част от техните предложения ще влязат в проектите за промени в законодателството. Министърът съобщи, че до 20 март ще се внесат промените в Закона за съдебната власт, които се отнасят само до новите процедури за избор на членове на ВСС, тъй като те са от "по-спешен порядък". Най-късно до края на април трябва да се подготвят промените на процедурите за кадруване на магистратите, каза Ковачева.

Споделяне

Още по темата

Още от България