Съдиите се объркват с подкупите, ВКС ще им даде разяснение

Съдиите се объркват с подкупите, ВКС ще им даде разяснение

Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело, което има за цел изясняване на сложния въпрос каква е разликата между предлагане и даване на подкуп, ако той не е приет. Разясненията на върховния съд са необходими заради противоречивите присъди на съдилищата в страната.

ВКС ще трябва да отговори на два въпроса - кога може да се смята, че даването на подкуп е довършено, както и каква е разликата между предложение и даване на подкуп.

Практиката показва, че съдилищата се объркват, когато има предлагане и даване на подкуп, но той не е бил приет. Преди 38 години Върховният съд излиза с постановление, в което се казва, че престъплението е завършено, когато подкупът е приет.

Сега обаче законът казва, че престъпление са даването, предлагането и обещаването на подкуп. Това предизвиква и объркването сред съдиите.

Едни пишат в присъдите си, че престъплението даване на подкуп е завършено дори и той да не е приет. Други осъждат подсъдимите за опит за даване на подкуп при същите условия. Трети смятат, че даването на подкупа е завършено, само ако той е предоставен във властта на длъжностното лице без значение дали после е отхвърлен или не. Четвърти се объркват напълно от правните квалификации на прокуратурата за "даване", "предлагане" и "обещаване" на подкуп.

Докладчик по тълкувателното дело е съдия Валя Рушанова.

Споделяне

Още от България