Съдиите виновни и за протакането на делата под надзора на прокуратурата

В съобщение на Върховната касационна прокуратура от петък, единствено съдиите бяха отбелязани конкретно като виновник за забавянето на делата на специален отчет. На поредното си обсъждане, Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба са констатирали "нарушения на законови разпоредби и формализъм в работата на отделни съдии, свързани с връщането за доразследване на дела от съдебната фаза". Останалите причини за забавянето на обсъжданите 18 икономически и криминални дела са формулирани по следния начин: "и слабости в работата на останалите звена на съдебната система".

Съвещанието на касационната прокуратура и националното следствие се е състояло вчера. То било продължение на срещата през миналата седмица, на която започна анализа на прокуратурата и следствието за хода на делата на специален отчет.

В съвещанието вчера са участвали главният прокурор Никола Филчев и заместникът му Христо Манчев, директорът на следствието Ангел Александров и заместникът му Румен Андреев.

В съобщението от ВКП се казва, че установените при обсъждането пропуски, закононарушения и недостатъци в работата на всички звена на съдебната система ще бъдат обобщени в доклад и предоставени в двуседмичен срок на Висшия съдебен съвет.

Споделяне

Още от България