Съдилищата ще бъдат задължени да публикуват актовете си

В новия Закон за съдебната власт ще залегне задължението съдилищата да публикуват всички решения на своите съдебни състави. Това прие в сряда комисията по правни въпроси в Народното събрание по време на разглеждането на второ четене на законопроекта.

Съдилищата трябва задължително да създадат интернет сайтове, а след като съдебните състави излязат с окончателно решение, то трябва да бъде публикувано. Впоследствие в мрежата трябва да бъдат качвани и мотивите към него. От публикуваните актове ще бъде премахвана само класифицираната информация, личните данни и сведенията за гражданското състояние.

Това решение по всяка вероятност ще принуди Висшият съдебен съвет (ВСС) най-накрая да назначи специалисти по връзки с обществеността към всички съдилищата. Този въпрос се дискутира във ВСС вече няколко месеца, но спорове за щатовете постоянно отлагат крайното решение.

В сряда депутатите решиха още освен съдиите, и съдебните заседатели да се избират чрез системата за случаен подбор. Изказани бяха известни съмнения около въвеждането на тази трактовка на практика поради правото на заседателите да участват в повече от едно дело и липсата на техническа осигуреност в съдилищата.

Споделяне

Още от България