Съдия засега успява да се защити в съда от Сотир Цацаров

Петко Петков печели на първа инстанция срещу отказа да бъде назначен за преподавател в НИП

Съдия засега успява да се защити в съда от Сотир Цацаров

Административен съд – София град отмени взетото под диктовката на главния прокурор Сотир Цацаров решение, с което съдия Петко Петков не бе назначен за преподавател на младшите съдии по наказателно право в Националния институт на правосъдието (НИП).

Решението на столичния съд може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Съдия Петко Петков е ярък противник на статуквото в съдебната система и един от най-последователните критици на прокуратурата. Той е сред активните привърженици на идеята за създаване на прокуратура по румънски модел. Петко Петков беше заместник-министър на правосъдието в екипа на Христо Иванов.

През миналата година Петков кандидатства на два пъти за позицията преподавател по наказателно право на младши съдии в НИП. На 29 септември Управителният съвет въобще не гласува кандидатурата му, защото е единствен кандидат и има ненаписани дела. В този конкурс съдия Петков получава 92.4 точки от 100 възможни. Той е оценен от независимата комисия, съставена от съдии от Върховния касационен съд и представители на НИП.

Официалният аргумент за отказа да бъде назначен е, че той има 79 забавени и 171 висящи дела. Членовете на управата на НИП се обединяват около аргумента, че трябва да се обяви нов конкурс. Взето е принципното решение, че Петков не може да бъде назначен за преподавател, защото ще остави нерешени твърде много дела. Шефът на НИП Миглена Тачева коментира, че съдията ще е "добре дошъл", ако до втория конкурс си е написал делата.

На същото заседание обаче УС на НИП избира съдийката Петя Стоянова за преподавател по гражданско правораздаване. Справката за нея показва, че към края на юни тя е имала 156 неизписани дела. Нейната оценка е и много по-ниска от тази на Петков – 76.4 точки.

Управителният съвет на НИП не взема предвид факта, че при връщането си в съдебната система от Министерството на правосъдието съдия Петко Петков е поел тежък съдийски състав в Софийския районен съд. Когато е поел състава, там е имало 300 висящи дела. Той е успял да ги сведе до 171. Въпреки това УС на НИП обявява нов конкурс и така отхвърля неговата кандидатура.

Съдия Петко Петков отново участва и във втория конкурс и получава още по-висока оценка – 98.4 точки от 100 възможни. На второ място е класирана бившата шефка на районната прокуратура в Костинброд Полина Величкова със 79.6 точки. Освен това съдия Величкова почти няма опит като наказателен съдия, защото работи като такъв от две години. Съдия Петков има близо 8 години съдийски стаж и две години като младши съдия. Той има опит и като временен преподавател на младши съдии в НИП, Полина Величкова няма.

Петков вече няма и забавени дела, тъй че причината, поради която не е назначен първия път, е отстранена. Въпреки това е избрана Полина Величкова, като протоколът от заседанието разкри намесата на главния прокурор Сотир Цацаров за този избор, обжалван впоследствие от съдия Петков.

Съдебният състав с председател Десислава Корнезова приема, че решението на НИП, с което е класиран вторият кандидат, трябва да бъде отменено. Първата причината е, че то е без мотиви и "не е спазено изискването за подвеждане на осъществилите се в действителност факти под релевантния материален закон, допуснати са съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на кандидата за постоянен преподавател".

Съдът се позовава тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС), което изтъква значението на мотивите за съдебния акт, тъй като чрез тях "се дава възможност на адресата на акта и заинтересованите лица да научат какви са фактите, мотивирали административния орган, да приложи една или друга правна норма. Освен това "мотивите дават възможност на по-горестоящия административен орган и на съда да извършат проверката за законосъобразност на акта".

Втората причина е, че при избора на преподавател е нарушен и принципът за равенство, защото само за Петко Петков са обсъждани неизготвени в срок мотиви към съдебните актове. Това обстоятелство не е било поставено като изискване към всички кандидати, подали своите документи за участие в процедурата, сочи съдът.

"Недопустимо е да се поставят нови, допълнителни критерии към някои от кандидатите, които да бъдат обсъждани едва от компетентния административен орган, а не от помощния към него (назначената от Директора комисия за извършване на подбор), който всъщност е събрал необходимите документи и становища, провел е събеседване с кандидатите, поставил е оценки и е извършил класирането", се казва в съдебното решение.

НИП е една от най-важните институции в правосъдната система. Той организира задължителните първоначални обучения на младшите магистрати, което може да предопредели кариерата на всеки млад съдия, прокурор или следовател. Поради своята важност преподавателите в НИП се избират след задължителен конкурс от комисия, в която доминират върховни съдии.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?