Съдийският съюз: Да се намали влиянието на политиците върху съдебния инспекторат

Главният съдебен инспектор Теодора Точкова

Съюзът на съдиите в България призова във вторник парламентът да намали политическото влияние върху съдебния инспекторат. Това е институцията, която проверява магистратите за нарушения по делата, имуществените им декларации, както и нарушения на етичните правила.

Съдебният инспекторат има десет редови инспектори и един главен инспектор, който ръководи институцията. Всички те се избират от Народното събрание при предварително договаряне на квотите между парламентарно представените формации. През последната година Народното събрание оставя впечатление, че не се интересува особено от инспектората.

ССБ напомня, че са са изминали над четири месеца от изтичането на редовния мандат на инспекторите и над три месеца от изтичането на мандата на главния инспектор. Въпреки това парламентът дори не е отворил процедурата по избор на техни заместници.

Законът постановява, че процедурата за избори на нови главен инспектор и инспектори трябва да бъде открита не по-рано от 6 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандатите.

"Неизпълнението на задължението за избор на нов състав на конституционен орган след изтичането на мандатите на съответните негови членове създава впечатление за подценяване значението на този държавен орган и влиза в сериозно противоречие с принципа за мандатност, предвиден в Конституцията и Закона за съдебната власт", се казва в позицията на ССБ.

Съдиите призовават парламента да открие незабавно процедурата по избор на нови състав на инспектората.

Едновременно с това ССБ предлага три варианта за намаляване на политическото влияние над инспекторите. Първият е парламентът да избира измежду кандидати, издигнати от Висшия съдебен съвет. Много по-демократично е второто предложение – общите събрания на съдии и прокурори да предлагат кандидати за съдебни инспектори.

Третата възможност за ограничаване на политическото влияние е чрез определяне на определена квота от състава на съдебния инспекторат за президента.

Съдийският съюз посочва, че самият начин на конструиране на инспектората създава проблем за независимостта на съдиите. Причината за това е, че инспектор, който преди това е бил прокурор или следовател, получава възможност да проверява дейността на съдия. Поради това ССБ предлага само съдии да могат да проверяват съдии, а прокурорите да проверяват в прокуратурата и следствието.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?