Съгласие за повишаване на минималния осигурителен доход

Съгласие за повишаване на минималния осигурителен доход
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри във вторник 32 мерки, които ще залегнат в антикризисната програма на правителството. Програмата ще бъде разгледана на заседанието на кабинета в сряда.

Сред приетите с консенсус мерки от социалните партньори са създаване на процедури за ускорено възстановяване на ДДС и изграждане на единна национална информационна система за търсене и предлагане на работна сила към Агенцията по заетостта. Тристранката одобри още да се въведе ограничение на приемането на работници от страни извън ЕС.

Сред мерките, приети от съвета, са увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари догодина от сегашните 260 лв. на 420 лв., вдигане от две и половина на три минимални работни заплати на максималния размер на гарантираните вземания за работниците при несъстоятелност на работодателя.

Въпреки че за много от мерките социалните партньори намериха общ език, синдикатите останаха недоволни, че не се постигна консенсус по предлаганите от тях предложения за защита на доходите и покупателната способност.

Не бе прието изготвянето на механизъм за определянето на минимална работна заплата, обвързан с линията на бедност и средната работна заплата за страната, както и официалният праг на бедността да се прилага като основен критерий за целите на социалното подпомагане. Отхвърлено бе искането да има необлагаем минимум в подоходното облагане вместо предлаганото ново намаление на осигурителната вноска, което на практика означава плоският данък да се замени с прогресивен с двустепенна скала.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, който е председател на тристранния съвет, заяви, че одобрените стабилизационни мерки веднага ще влязат в антикризисната програма на правителството.

"Разбира се, тази програма е различна от управленската програма на кабинета, защото кризата все пак ще има край", подчерта той и допълни, че на тази база работната група към НСТС ще продължи да се среща и да обсъжда нови предложения.

Приетите мерки, които са обвързани и с конкретни срокове, предвиждат до 1 ноември да се преразгледа Националният план за действие по заетостта, така че пари да бъдат насочвани към реални и обществено полезни програми с доказан ефект. Ще бъдат преразгледани и социалните програми.

Социалните партньори намериха съгласие и за свиването на държавната администрация, за оптимизиране на функциите в държавните структури, за облекчаване на процедурите по административно обслужване, за да има по-благоприятна бизнес среда. Партньорите одобриха намаляването на броя на регулативните режими.

Сред мерките е записано и предприемането на стъпки за ускореното приемане на България в еврозоната, мобилизиране на средствата от ЕС в отговор на кризата, изграждане на адекватни системи за управление и контрол за ефективно разходване на средствата от структурните фондове.

Заплатите в бюджетната сфера ще се определят в зависимост от възможностите на бюджета, икономическия растеж и инфлацията, се съгласиха участниците в съвета.

Предвижда се намаляване на корпоративната задлъжнялост, включително и на междуфирмената чрез ускоряване на съдебните производства по несъстоятелност, по-опростени и бързи процедури и въвеждане на механизми за изчистване на задълженията чрез клиринг и изграждане на пазар на дългови инструменти.

В мерките е записано още, че до края на ноември трябва да се създаде механизъм за ограничаване на възможностите на финансовите институции едностранно да променят условията по предоставените кредити.

Предвижда се още да има засилен контрол по средствата, отпуснати от Българска банка за развитие към търговските банки, за да може бизнесът да ползва по ефективно кредитирането за дейността си.

През първото полугодие на следващата година се предвижда да се приемат промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели да се облекчат процедурите.

До лятото на следващата година трябва да се приемат закони за регулиране на надомния труд и дистанционната работа и за дейността на агенциите за временна заетост, е записано още в антикризисната програма на правителството, одобрена от НСТС.

Споделяне

Още от Бизнес