Съкращава се срокът за акредитация на сертифициращи фирми

Срокът за акредитация на сертифициращите фирми от страна на държавата се намалява от 18 на 14 месеца, предвиждат приети в сряда от парламента на второ четене промени в закона за акредитацията. Документът вече се нарича Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието

Измененията прецизират дейността и политиките на националния орган по акредитация – Българска служба за акредитация. Засилват се гаранциите за безпристрастност на агенцията и на колективните органи, които участват в процеса – съвета и комисиите по акредитация, комисията по възражения и техническите комитети.

С промените се регламентира и прехвърлянето на права върху акредитирания обект и възможноста да се преиздава сертификат за акредитация при променени обстоятелства.

Законът увеличава двойно глобите и имуществените санкции и въвежда две нови основания за административно-наказателна отговорност. Те ще се прилагат срещу лица, които незаконно извършват акредитация и лица, които се позовават на акредитация, без да я притежават. Това ще предпази пазара от нелегитимни протоколи от изпитвания и сертификати, а компаниите ще бъдат защитени от нелоялната конкуренция и ще бъде прекратена порочната практика недействителни сертификати за стоки и услуги да се заблуждават българските производители и потребители.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?