Съкращават сроковете за издаване на разрешения за строеж

При реконструкция на жилищни помещения в магазини или офиси ще се изискват доказателства, че мерките няма да засегнат основни или второстепенни елементи от конструкцията на сградата. Това ще бъде записано в промени в Закона за устройството на територията, съобщи началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Недко Младенов, цитиран от БТА.

От дирекцията се надяват, че законовите промени ще намалят броя на незаконните преустройства на партерни етажи в магазини и офиси.

При промяна на предназначението на сградата ще се изисква експертиза за допълнителните натоварвания, породени от смяната на функцията на постройката, предвиждат още промените в закона.

Ще се съкратят сроковете при издаване на разрешения за строеж. За непроизводствени обекти досегашното съгласуване със специализираните контролни органи ще се замени от експертиза на строителната фирма-консултант. Главните архитекти на общините ще бъдат длъжни да се произнесат по проекта в 14-дневен срок.

Санкциите за физически лица, нарушаващи закона, ще нараснат десетократно, каза още Младенов. Сега глобата за физически лица е от 100 до 500 лева, а за юридически - от 5 до 50 хиляди лева. Инвеститорът, проектантът и надзорниците в проектирането и строителството ще носят солидарна юридическа и физическа отговорност при незаконно строителство и при премахване на обекти, предвиждат други законови промени.

Ако през следващите пет години министерството на регионалното развитие и благоустройството не подготви национална концепция за жилищното саниране, има опасност през 2010 г. да се пристъпи към взривяването на първите панелни блокове. Това заяви началникът на Дирекция "Управление и преобразуване на държавното участие" в МРРБ Анастас Захариев, на семинар на ведомството с журналисти във Вършец.

В тази връзка министерството предлага да се създаде комисия с участието и на експерти от финансовото, енергийното и икономическото министерства, която да подготви нормативната уредба за санирането на сградния фонд и неговото финансиране. Около 10-15 милиарда лева са необходими за санирането и топлоизолацията на около 60 на сто от жилищата в страната. Общият брой на едропанелните жилища в България, които се нуждаят от рехабилитация, е около 750 хиляди.

След топлоизолацията на сградите се очаква да бъде спестена около 30 на сто от топлинната енергия.

Средно за саниране и топлоизолация са необходими между 100-120 долара за квадратен метър жилищна площ. Една от схемите за осигуряване на парите е комбинация от нисколихвени кредити и финансиране от собствениците на жилището. В Германия например една десета от сумата се поема от собствениците, а останалата от общините, казаха експерти.

Споделяне

Още от Бизнес